Logo Participation Factory

Jak si získat srdce i hlasy lidí pomocí online participace?

V květnu jsme se vydali do hlavního města Polska, abychom se zúčastnili významné celosvětové konference Innovation in Politics Convention. Nejen že jsme byli strategickými partnery celé konference, ale navíc náš spoluzakladatel, Tomáš Rákos, moderoval na konferenci diskusní panel. Na panelu s příznačným názvem „Winning Hearts, Minds and Votes with Online Participation“ se sešly významné osobnosti z oblasti participace a digitálních civic tech nástrojů. Patřili mezi ně Matt Stempeck, kurátor průvodce Civic Tech Field Guide, Isabel Xavier Canning, která vede renomované oddělení občanské participace ve městě Cascais v Portugalsku, a Van Doan, vedoucí pracovnice společnosti Decision 21.

Diskuse přinesla zajímavé podněty, které zdůrazňovaly potenciál, příslib a výzvy online participace. Z diskuse vyplynulo šest klíčových poznatků:

  1. Různé přístupy v participaci: Pro online participaci nestačí univerzální přístup. Způsoby zapojení lidí se liší a úspěšné online strategie musí tyto jedinečné potřeby zohledňovat.
  2. Smysluplnost participace: Lidé potřebují mít pocit, že na jejich názoru záleží. Smysluplnou participaci můžeme podpořit tím, že občany ujistíme, že jejich hlas má skutečný dopad.
  3. Podpora zvyku participace: Do každé strategie, kterou navrhujeme, musíme včlenit příležitosti k participaci, abychom podpořili pěstování celkové kultury participace.
  4. Překročení hranic techniky: Přestože civic tech hraje klíčovou roli, úspěšná participace závisí na více než jen na technologii. Nelze podceňovat význam dalších procesů, účinných metodik a rozmanitých strategií pro zapojení občanů.
  5. Podpora inkluzivity: Oproti jiným státům je USA v oblasti inkluzivity v civic tech na předních příčkách. Je nejvyšší čas, aby Evropa následovala jejich příkladu a zajistila univerzální přístup ke svým procesům.
  6. Omezené zdroje: Open source se může zdát jako snadné řešení, ale bez specializovaného technického týmu nemusí být tou nejefektivnější volbou.

Isabel Xavier Canning osvětlila klíčovou roli důvěry při podpoře participace. Zdůraznila, že budování důvěry je kolektivním úsilím, nikoliv pouze odpovědností jednoho týmu v rámci místní správy. Jak řekla, „participace musí být strategií všech týmů“.

Van Doan z D21 upozornila na důležitost odvahy a ochoty čelit případnému neúspěchu. Pokud chcete, aby váš participativní projekt uspěl, je nezbytné mít odvahu dát projektu tvář.

Matt Stempeck poukázal na další úskalí: nesoulad mezi zapojením a skutečným rozhodováním. Zdůraznil, že ani sebelepší digitální platforma nemůže tento problém napravit bez správných strategií.

Stručně řečeno, online participace je víc než technologie, víc než jediný přístup a víc než dočasné zapojení. Jde o smysluplné a důsledné zapojování občanů do rozhodování, kde je každý hlas ceněn a každý hlas je slyšet a může něco změnit. Diskuse v Paláci kultury ve Varšavě nám ukázala cestu vpřed; nyní je na nás, abychom tyto poznatky využili a uvedli je do praxe.

Celou panelovou diskusi si můžete prohlédnout zde.

Zajímají vás nástroje civic tech a možnosti jejich implementace ve vaší instituci? Rádi vám pomůžeme! Kontaktujte nás prostřednictvím info@participationfactory.com

(foto: Jurek Krupowies)