Logo Participation Factory

71 z 579! První participativní vlaštovka z Mnetěše

V rámci příprav na novou územní studii veřejného prostoru Mnetěše se konal tříhodinový workshop pro obyvatele obce. Přes prvotní obavy byla účast obrovská. Chceme tímto všem účastníkům poděkovat! 

Veřejný prostor je komplexní a složité téma. Pro místní se proto připravila stanoviště s doplňkovými informačními panely. Cílem setkání bylo vysvětlit, jak územní studie funguje a jaká klíčová témata obec řeší, a sbírat podněty k současné i budoucí podobě obce.

Architekti připravující územní studii vybrali čtyři hlavní oblasti budoucích úprav: alej k Řípu, veřejný prostor a rybníky, parkování a zeleň. Své podněty k těmto úpravám mohli účastníci zaznamenávat do připravených map. Mapovaly se také místa či cesty ve veřejném prostoru obce, které v současnosti nefungují.

Nálada na nedělním workshopu byla skvělá a přátelská. Přišlo celkem 71 lidí, což je víc než 12 % obyvatel. Ti při odchodu známkovali workshop stejně jako ve škole a výsledná známka byla 1- a bylo vidět, že si obyvatelé Mnetěše chtějí povídat o dalším směřování obce. 

Velké dík patří dobrovolnicím – nejen za asistenci při workshopu, ale také za úžasné občerstvení. Nejmilejší však bylo sledovat více než tucet dětí, které na svém vlastním stanovišti vyplňovaly kvíz vztahující se k obci a kreslily, jak si budoucí veřejný prostor Mnetěše představují. 

Zvláštní poděkování patří také spolku obcí Koridor D8, jehož je obec Mnetěš členem a který se na akci podílel. 

Celkové výsledky workshopu budou zpracovány a zveřejněny do konce října. Za samotný workshop i zpracování jeho výstupů odpovídáme my v Participation Factory. Výstupy postoupíme architektům z ateliéru Taktiky, kteří s nimi budou dále pracovat. Zpětná vazba občanů se tak otiskne do výsledné koncepční studie i do konkrétních návrhů úprav veřejného prostoru obce. 

 

Potřebujete ve své obci projednat konkrétní téma, ve kterém by jednu z hlavních rolí měli hrát občané? Neváhejte se na nás obrátit na info@participationfactory.com