Logo Participation Factory

Adaptace historických náměstí je nevyhnutelná. Proč byste měli zvážit participativní přístup?

Extrémní vedra posledních let pociťují lidé všude, ale v betonových džunglích měst je tento problém ještě o něco palčivější. Především velké plochy náměstí jsou problémem, který si zaslouží pozornost. Revitalizace náměstí a zapojení občanů prostřednictvím participace mohou být klíčové faktory při hledání udržitelných řešení. 

Náměstí mají významnou roli v urbanistickém a sociokulturním kontextu měst. V minulosti sloužila jako prostor pro setkávání obyvatel a plnila společenskou a kulturní funkci. Byla místem výměny zboží a trhů, což mělo pozitivní vliv na rozvoj obchodu a ekonomiky. Mnohá náměstí byla spojena se sídlem významných úřadů a institucí, takže představovala symbol moci a autority města. To vše posilovalo jejich roli jako centrálního místa ve městě. 

Historická náměstí jsou nositelem odkazu doby, přesto musí odpovídat potřebám dnešní společnosti. Přizpůsobení náměstí pro 21. století se zdá být nevyhnutelné. V současné době tedy vyvstává otázka, jak tato místa adaptovat tak, abychom zachovali jejich historickou hodnotu, ale zároveň reflektovali společenské a klimatické změny. Na první pohled jednoduchý úkol však přináší bezpočet výzev. Náměstí byla v minulosti projektována především tak, aby ohromila. Měla být místem, kde lidi nic nerušilo v rozhledu ani pohybu. O zachování této vlastnosti dnes usiluje zákon o kulturním dědictví, který zakazuje vše, co by narušilo pohled na ikonické fasády. Tedy například i tolik potřebné stromy.

Revitalizace náměstí je složitý proces, ve větších městech však není ničím výjimečným. Náměstí a jiná veřejná prostranství po celé republice se obnovují, zlepšují nebo transformují s cílem zvýšit jejich užitnou hodnotu, estetiku, bezpečnost a obecně přínos pro místní komunitu. Je však důležité mít na zřeteli, že se jedná především o prostor pro občany a jejich zapojení (tj. participace) do revitalizačního procesu jim umožňuje aktivně se podílet na rozhodování a plánování rozvoje města a posiluje tak jejich vztah k místu, kde jsou doma. 

Je to především místní komunita složená z rozmanitých skupin obyvatel, která má určovat, jakou funkci by mělo náměstí plnit a jaké změny proto mají být provedeny. Když občané mohou ovlivňovat rozhodovací proces, bude revitalizace téměř jistě lépe přijata a bude se těšit větší podpoře svých budoucích uživatelů. Je proto důležité, aby byla participace občanů začleněna již v počáteční fázi plánování a trvala po celou dobu procesu revitalizace náměstí. Toho lze dosáhnout prostřednictvím pravidelných setkání, konzultací, veřejných diskuzí, workshopů a dalších interaktivních forem, které umožní občanům aktivně se angažovat a přispívat svými názory a připomínkami třeba i ke snížení teploty na náměstí. 

Na závěr je třeba zdůraznit, že revitalizace náměstí a participace občanů jsou propojeny s výzvami veder a udržitelným rozvojem měst. Zapojení široké veřejnosti je klíčové pro nalezení dlouhodobě efektivních řešení. Máme s tím bohaté zkušenosti. Díky participaci lze vytvořit městská centra, která budou příjemným a funkčním prostorem pro všechny občany bez ohledu na klimatické podmínky. 

Čeká Vaše město revitalizační proces? Nebo jakýkoli jiný, ve kterém by jednu z hlavních rolí měli hrát občané? Neváhejte se na nás obrátit na info@participationfactory.com