Logo Participation Factory

Budoucnost krajiny očima žáků základních škol, aneb participace trochu jinak

Jaké to je vést 7 workshopů pro žáky prvního stupně základních škol? Náročné – především pro hlasivky.

Je 8:00 a do učebny se trousí poslední opozdilci. Na základní škole v malé obci nedaleko Řípu se po celé škole nerozléhá zvonění z centrálního zvonku, ale začátek hodiny signalizuje zvoneček v prstech paní ředitelky. Říká tomu analogový zvonek.

„Dobré ráno děti. Jak jste si určitě všimly, dnes nemáte klasickou výuku, ale čeká vás projektový den s kolegy z Participation Factory…”

Mnetěšská škola s přímým výhledem na nejznámější českou horu je jednou ze sedmi základních škol ve Středočeském a Ústeckém kraji, ve kterých jsme projektový den určený žákům prvního stupně realizovali. Téma – Budoucnost krajiny – nebylo vybrané náhodou. Jde totiž o obce, které jsou poznamenané nejen problematickou dálnicí D8, ale i v budoucnu budou ovlivněny plánovanými dopravními i jinými stavbami. A ikdyž se nám to tak zatím nemusí zdát, někde v dálce svítí červená kontrolka, která signalizuje, že krajina je v ohrožení.

Ale proč do toho všeho tahat děti?  

Vzdělávání v oblasti ochrany přírody a krajiny je dnes součástí výukových plánů. Projektový den Budoucnost krajiny, realizovaný v rámci projektu Otevřená správa, ale představuje v tomto ohledu krok dál. Má za cíl vtáhnout děti přímo do dialogu o budoucnosti naší krajiny a nutnosti chránit nejenom to hodnotné, ale také to, co máme rádi. Věříme, že děti by se vedle počítání a gramatiky měly naučit i vyjádřit svůj názor, participovat a být aktivním občanem. V praxi jde o formu neformálního vzdělávání, kdy pomocí interaktivní prezentace a aktivit chceme v dětech vzbudit zájem o své okolí a dění v něm.

Jaká oblíbená místa děti mají v krajině? Hřiště, pole za domem, les, hora Říp nebo i nákupní centrum. Aktivity nám ukázaly, co děti považují v krajině za důležité, jaká místa mají pro ně největší hodnotu a čeho si na svém okolí nejvíce váží. Zároveň byly děti hravou formou vedeny k zamyšlení se nad tím, co krajinu ohrožuje a co mohou ony samy udělat pro její ochranu. 

Děti určily největší hrozby pro naši krajinu

Součástí projektového dne byla i participativní metoda hlasování a prioritizace, během které děti společně určily největší hrozby, které podle nich dopadají na naši krajinu. Hlasování dopadlo na každé škole trochu jinak. Témata jako válka, požáry, tornádo, odpadky, továrny nebo třeba chemikálie se však objevovaly napříč všemi školami. Výsledky si lze vysvětlovat v souvislosti s nedávnými událostmi u nás i ve světě, které byly a stále jsou všudypřítomné v médiích, a tak není divu, že ovlivňují také děti. Je také zřejmé, že děti vybíraly ty hrozby, které samy dokáží pochopit a intelektuálně pojmout.

Aktivita nám ukázala zajímavý fakt, že školáci si uvědomují uplynulé katastrofy v ČR (tornádo na Moravě, požár v Hřensku, znečištění Bečvy) i dění ve světě (válka na Ukrajině), včetně jejich možných dopadů na krajinu. Rozumí tomu, že existují hrozby, kterým oni sami čelit nemohou. Naučili se však, že i malé kroky stačí k tomu, aby byla naše krajina o něco zdravější. 

Od dětí po aktivní občany

U edukace dětí to však nekončí. Skrze děti se zájem o naši krajinu a její budoucnost dostává také k jejich rodičům, kterým se tak otevírá téma občanské participace a možnosti přímo ovlivnit dění v jejich obci. Projektové dny jsou tedy jen začátek cesty ke zvyšování občanského aktivismu. Součástí mezinárodního projektu Otevřená správa, který se realizuje pro samosprávy obec Zdiby ve spolupráci s Koridor D8 až do roku 2024, jsou další aktivity zaměřené zejména na zvýšení kvality, otevřenosti a transparentnosti veřejné správy, zlepšení komunikace se svými občany a zapojení veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů. 

Příště se uvidíme třeba ve Vaší obci 🙂

I vy uvažujete o zapojení občanů do plánovacích procesů ve Vaší obci? Chcete začít s participací, ale nevíte jak na to? Ozvěte se nám na info@participationfactory.com!