Logo Participation Factory

Deliberativní proces k určení národních priorit udržitelného rozvoje do roku 2050 na Slovensku

Cílem deliberativního procesu bylo aktualizovat stávající národní priority udržitelného rozvoje Slovenska za účasti relevantních klíčových aktérů a stanovení návrhu národních priorit udržitelného rozvoje do roku 2050. Proces spočíval v sérii osobních a online participativních workshopů s klíčovými aktéry a zainteresovanými stranami z oblasti ekonomiky, vzdělávání, zdravotnictví, životního prostředí, lidských práv, veřejné politiky, sociologie a dalších […]