Logo Participation Factory

„Icebreaker 2022-2023“ – Posilování arktických komunit prostřednictvím participace

Arktické komunity čelí nesčetným výzvám, jako je změna klimatu a demografický pokles. Naši odborníci se zapojili do snah najít řešení pro tyto výzvy prostřednictvím využití participativních metod a nástrojů. Naším cílem je vytvořit systém procesů, které posílí participativní přístupy a implicitně zlepší kvalitu života v regionu. V rámci projektu jsme v Participation Factory vyvinuli a […]