Logo Participation Factory

Deliberativní proces k určení národních priorit udržitelného rozvoje do roku 2050 na Slovensku

Cílem deliberativního procesu bylo aktualizovat stávající národní priority udržitelného rozvoje Slovenska za účasti relevantních klíčových aktérů a stanovení návrhu národních priorit udržitelného rozvoje do roku 2050. Proces spočíval v sérii osobních a online participativních workshopů s klíčovými aktéry a zainteresovanými stranami z oblasti ekonomiky, vzdělávání, zdravotnictví, životního prostředí, lidských práv, veřejné politiky, sociologie a dalších […]

Program zavádění agendy participativního plánování na Slovensku

Role koordinátorů participace je na slovenské krajské úřady zavedena v rámci národního projektu Participácia II – Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Ten se věnuje budování kapacit pro zajištění participace ve státní správě i regionální územní samosprávě, podporuje vzájemné učení i účast nevládních organizací na tvorbě veřejných politik. Participation Factory v […]