Logo Participation Factory

Dopravní MEGA-projekty a participace

Případ britské vysokorychlostní tratě HS2

 

Mohutné infrastrukturní a stavební projekty zásadně ovlivňují tvář měst a s růstem globální infrastruktury nabývají na významu. Na co je však potřeba se zaměřit, je především jejich přímý vliv na místní komunity a s tím spojená kritická otázka, do jaké míry mohou být běžní občané vtaženi do procesu plánování a rozhodování?

 

Případ vysokorychlostní tratě High Speed Two (HS2)

 

Pravděpodobně jedním z nejdiskutovanějších dopravních mega-projektů ve Spojeném království je High Speed Two (HS2), nová 530 km dlouhá vysokorychlostní železnice, která se má stát páteří britské dopravní sítě. Jejím cílem je propojit města od jihu až na sever ostrova a odlehčit tak stávající vytížené trati, přičemž má zmírnit přeplněné kapacity některých linek a zvýšit spolehlivost drah ku prospěchu milionů cestujících.

 

Kromě uspokojení poptávky po navýšení železniční kapacity po celé Velké Británii, stavba HS2, jejíž odhadované náklady nyní přesahují sto miliard liber, se zásadně dotkne životů tisíců obyvatel podél plánované trati. Jak může miliardový mega-projekt poskytnout prostor na vyjádření se běžným občanům, kteří žijí v jeho blízkosti?

 

Respektování lidí a míst

 

U projektů tak velkého rozsahu, jako je HS2, by se mohlo zdát, že se participativní plánování týká pouze primárních stakeholderů, jako jsou zainteresované instituce, místní úřady nebo jiné klíčové subjekty. Zapojit do celého procesu obyčejné obyvatele je však stejně tak žádoucí. Plánování a výstavba ovlivní především životy místních občanů, proto je zásadní chovat se k postiženým komunitám ohleduplně a s respektem, a zároveň nabízet různé formy peněžních i nepeněžních kompenzací.

 

V případě HS2 se realizátoři zavazují zapojit místní občany do rozhodovacích procesů v rámci své Community Engagement Strategy (česky Strategie komunitního zapojení), závazného dokumentu, který se zaměřuje na čtyři klíčové aspekty – informování, zapojení, reagování na podněty a poradenství.

 

Za řízení participace je odpovědný celý nově vzniklý projektový tým, který se zaměřuje na zvyšování angažovanosti obyvatel pořádáním pravidelných komunitních setkání, lokálních akcí a  workshopů.

 

Místní občané mohou sdílet své podněty a problémy a mají tak možnost ovlivnit závěrečnou podobu projektu. Diskutují například o klíčových prvcích železnice, jako jsou stanice, průduchy, viadukty či reklamní plochy. Poskytovat relevantní a včasné informace k HS2 slouží také celá řada digitálních a tradičních nástrojů, včetně nepřetržité bezplatné infolinky.

 

Závazek přizvat veřejnost do rozhodovacího procesu je známkou transparentnosti a odpovědnosti, díky nimž se takový mega-projekt, jako je HS2, stává přístupnějším pro běžného občana.

 

Dobře odvedené participativní procesy mohou napomoci ke zlepšení celkového výkonu projektu a mohou podchytit a eliminovat veškerá „šlápnutí vedle“ již ve fázi plánování. Zároveň pomáhají snižovat riziko konfliktů.