Logo Participation Factory

Environmentální výchova, sociální služby či otevřená data: kam až sahá agenda koordinátorů participace na slovenských krajských úřadech?

Zabýváte se agendami jako jsou sociální služby, cyklodoprava či envirovzdělávání? To vše a mnohem více řeší koordinátoři participace, kteří v tříčlenných týmech od začátku roku fungují v šesti krajských úřadech na Slovensku. Koordinátoři jsou interní experti na participaci, kteří zajišťují kvalitu participace napříč úřadem. Pomáhají ostatním odborům s designem i implementací participativních procesů v rámci jejich agend. A agendy to jsou skutečně různorodé. Zde je jen malý výběr typických agend, na kterých koordinátoři začínají pracovat: 

  • sociální služby 
  • envirovzdělávání 
  • cyklodoprava 
  • cestovní ruch 
  • marginalizované komunity 
  • kultura 
  • mládež 
  • otevřená data 
  • vodozádržná opatření

Koordinátoři v rámci těchto agend zajišťují zapojení klíčových aktérů a veřejnosti při tvorbě koncepcí a dalších strategických dokumentů, vytváří platformy pro síťování a dlouhodobou spolupráci stakeholderů na určité agendě, odhalují prostory pro zlepšení a další. Projektů, které si vyžadují participaci je víc než dost. Každý kraj má minimálně 3 projekty a každým měsícem přibývají další zájemci ze stran odborů, které chtějí s participací pomoct. 

Jak k těmto agendám došli? 

V prvních měsících svého působení koordinátoři pod odborným vedením Participation Factory udělali diagnostiku zázemí pro participaci na svých úřadech. Ta jim pomohla identifikovat aktuální a připravované projekty, které vyžadují zapojení veřejnosti či klíčových aktérů. Zároveň se koordinátoři díky diagnostice lépe seznámili s fungováním úřadu a především obeznámili své kolegy se svojí novou rolí koordinátora participace a agendou participace jako celku. Diagnostika také jednotlivým pracovištím pomohla si uvědomit své potřeby s ohledem na zapojení klíčových aktérů a veřejnosti a udělat prostor pro participaci ve svých projektech za účelem zvýšení jejich kvality a udržitelnosti. 

Meziodborová spolupráce: sdílený kámen úrazu

Diagnostika zároveň odkryla hlavní překážku pro participaci a celkové fungování úřadu. A tím je napříč všemi kraji meziodborová spolupráce. Jednotlivé odbory jsou izolované jeden od druhého a k výměně informací dochází ojediněle, ad hoc, nesystematicky. Odbory by si přitom mohly navzájem pomoct a ulehčit práci se sdílením dat, zkušeností i přímou spoluprací na projektech, které si vyžadují komplementární expertízu. Týmy koordinátorů participace si tak jeden po druhém na sebe berou další agendu: posílení interní participace a spolupráce. 

O tom, jak úspěšní koordinátoři ve svých agendách jsou a co jsme se z jednotlivých procesů naučili, vás budeme průběžně informovat. Po aktuální fázi designu participativních procesů se totiž koordinátoři participace budou následujících 12 měsíců věnovat jejich realizaci. Příležitostí pro učení a sdílení zkušeností tak bude spoustu.

Chtěli byste i vy zavést tým participace na svém úřadě? Ozvěte se nám a poradíme vám, jak na to!