Logo Participation Factory

Inkluze a práva queer lidí jsou důležité nejen při Pride měsíci, ale po celý rok

Je tu měsíc Pride!

Červen je obdobím pro to oslavit queer historii, podívat se zblízka na potřeby LGBTQ+ komunit, diskutovat o tom, jak tyto potřeby řešit co nejlépe, a spolupracovat na vytvoření inkluzivnějšího a bezpečnějšího prostředí pro všechny. Je to také vhodný čas na ověření toho, zda vaše organizace kráčí tímto směrem, a ujištění se, že s jejími queer zaměstnanci, klienty a partnery je zacházeno spravedlivě a že nedochází k žádné formě diskriminace nebo agrese.

Co to znamená? Znamená to, že pouze zveřejňování příspěvků o Pride během tohoto měsíce nestačí. Abyste byli skutečně queer-friendly, musíte zajistit, aby se LGBTQ+ lidé, se kterými pracujete, cítili bezpečně, byli součástí společnosti a měli rovné příležitosti.

Jak tomu můžete pomoci?

  • Ujistěte se, že váš HR tým (a všichni ostatní) jsou vyškoleni v používání správného inkluzivního jazyka.
  • Zavádějte a aktivně komunikujte antidiskriminační principy a mechanismy pro řešení diskriminace a jakékoli formy agrese na základě pohlaví a/nebo sexuální orientace.
  • Podporujte prostředí s nulovou tolerancí vůči homofobii/transfobii.
  • Respektujte soukromí lidí a neprozrazujte jejich identitu, pokud jim to není příjemné.
  • Aktivně se zapojte do úsilí o zlepšení začlenění LGBTQ+ a rozšíření práv queer lidí v průběhu celého roku, nejen během měsíce Pride.

To vše je zvláště důležité pro organizace, které pracují v oblasti zapojení občanů a veřejné participace, protože nemůžeme mluvit o začleňování všech, pokud jsou queer lidé opomíjeni nebo jsou zahrnuti ve znevýhodněné pozici.

Spoluzakladatelkou Participation Factory je hrdá queer žena a firma je založena na principu LGBTQ+ inkluze. Vytváříme pracovní prostředí, které je otevřené lidem všech identit a snažíme se poskytovat co nejbezpečnější a nejinkluzivnější podmínky pro queer kolegy, klienty i koncové účastníky našich projektů. Jako odborníci na participaci věříme, že je naší odpovědností stát v čele boje za queer práva a rovnost.