Logo Participation Factory

Jak aktualizovat strategický plán města? Participativně!

Středa 7. června byla pro Participation Factory ve znamení strategického plánování.  Dopoledne jsme v Plzni uspořádali participativní setkání odborníků a diskutovali jsme s nimi o klíčových otázkách města v souvislosti s aktualizací strategického plánu. Později odpoledne se část našeho týmu vydala do Říčan, kde probíhala venkovní akce pro veřejnost týkající se jejich nově vytvářeného strategického plánu. Přestože scénáře byly velmi odlišné, obě akce jsme připravili tak, abychom získali cenná data, která mohou pomoci při realizaci vizí jednotlivých projektů. Existují různé formy a metody, které lze při participativním strategickém plánování využít. Jak probíhalo plzeňské dopoledne? 

Strategický plán určuje směr dalšího vývoje města. Stává se klíčovým nástrojem pro organizaci jeho rozvoje a koordinaci jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek. Vedení města strategickým plánem dokazuje,  že se chce podílet na budoucnosti svých občanů a že se snaží o zkvalitnění jejich života a udržitelného rozvoje. Strategický plán poskytuje veřejnosti a podnikatelské sféře informace o dlouhodobých rozvojových záměrech.

Na plzeňské radnici se sešla celá řada místních odborníků z různých odvětví, aby diskutovali o klíčových otázkách města Plzně v souvislosti s aktualizací strategického plánu města. Cílem setkání byl sběr podnětů a určení témat pro jednání s veřejností, které proběhne na podzim, a sběr dat pro pracovní skupiny, které budou pracovat na aktualizaci strategického plánu během léta. Cílem celého participativního procesu je nastavení spolupráce s občany, odbornou veřejností, organizacemi a institucemi za účelem získání informací, názorů a zpětné vazby. 

Účastníci nejprve vyhodnotili současný stav města. Ve skupinkách diskutovali o silných a slabých stránkách a také o potenciálu Plzně z odborného i čistě občanského pohledu. Jako pozitivní aspekty nejčastěji zmiňovali kvalitní a dostupnou MHD, přítomnost univerzity či bohatou kulturu ve městě. Mezi negativní aspekty města pak účastníci řadili nadměrnou osobní dopravu v centru města, chybějící cyklostezky a infrastrukturu pro pěší a také přítomný pocit nebezpečí a nepořádek v ulicích. 

Společně s účastníky workshopu jsme se zamýšleli nad potenciálem města, který se dá využít a dále rozvíjet. Klíčoví aktéři a experti města Plzně nejčastěji zmiňovali využití potenciálu jakožto univerzitního města, motivování mladých lidi pro setrvání či navrácení se do města nebo využití místního potenciálu pro turismus. Zároveň jsme potřebovali definovat pět průřezových témat, která poslouží jako rámec podzimního setkání s veřejností. Řešit se bude například téma bezpečnosti nebo dopravy. 

Jak vizi budoucnosti Plzně doplní veřejnost se dozvíme již na podzim. Do té doby s námi zůstaňte v kontaktu a pokud i Vás zajímá strategické plánování a zapojení participace, neváhejte se na nás obrátit na info@participationfactory.com