Logo Participation Factory

Jak si děti představují ideální náměstí? Zapojili jsme žáky základních škol do plánování města

Mohou se děti zapojit do tvorby svého města? V Hradci Králové je to alespoň částečně možné. V rychle se rozvíjející čtvrti Kukleny chce místní developer vytvořit provizorní náměstí s cílem zvýšit kvalitu života tamních obyvatel. Participation Factory byla oslovena, aby navrhla participativní proces, který zapojí obyvatele čtvrti do rozhodování o podobě tohoto prostoru. Rozhodli jsme se do procesu zahrnout i místní základní školu. Jak proběhl zábavný edukativní workshop s dětmi ze ZŠ Kukleny a jaká zajímavá data přinesl se dozvíte na řádcích níže.

Žáky a žákyně 2., 4. a 7. třídy jsme chtěli zábavnou formou vtáhnout do dění v jejich čtvrti, a proto jsme vytvořili interaktivní workshopu, který dětem vysvětlil principy urbanismu a učil je o tvorbě měst. Zároveň jsme dětem dali možnost navrhnout vlastní prostor, který může být inspirací pro dočasné náměstí, a osvojit si některé participativní metody. 

Během první aktivity Co dělá město městem jsme se zaměřili na základní prvky každého města a dali jsme dětem příležitost vyjádřit, co je podle nich pro město nezbytné. Děti vytvořily vzor města s širokou občanskou vybaveností, čímž ukázaly dobré povědomí o funkcích a fungování města. Nejčastěji se opakoval motiv přírodních prvků, především parků, stromů, vodních ploch, fontán i míst pro zvířata, což ukazuje vysokou hodnotu modrozelené infrastruktury i pro nejmladší občany. 

Kromě neformálního vzdělávání bylo cílem workshopu zjistit, co by si děti přály mít na provizorním náměstí v Kuklenách. Tuto jednoduchou otázku jsme rozšířili také o to, co by si na náměstí vyloženě nepřály. Nejčastější kladné prvky byly prvky pro zábavu a odpočinek, ale i prvky okrasné. Naopak děti nechtějí na svém náměstí přeplněné popelnice a odpadky, drogově závislé a bezdomovce. Je jasné, že problematické aspekty veřejného prostoru vnímají i děti. Na druhou stranu dokáží ocenit, je-li prostor udržovaný. Při tvorbě veřejných prostranství se často zapomíná na jejich dětské uživatele. Dítě se chce cítit bezpečně a příjemně, přitom percepce bezpečí může být u dítěte úplně odlišná, než u dospělých. Participací a zapojením žáků do tvorby provizorního náměstí chceme upozornit i na tuto problematiku a umožnit tvorbu takového veřejného prostoru, který bude přívětivý i pro mládež. 

K tomu vedla také závěrečná aktivita, která žákům umožnila navrhnout vlastní prostor, jež se může stát inspirací pro dočasné náměstí Kukleny. Své nápady kreslili, popisovali, či modelovali a následně své návrhy prezentovali spolužákům. Žáci si navíc vyzkoušeli participativní metodu prioritizace. Jak by tedy dočasné náměstí mělo vypadat? Na ideálním náměstí by podle nich neměly chybět prvky modrozelené infrastruktury, hřiště, ale například ani obchody nebo divadlo. Jelikož děti chtějí na náměstí trávit svůj volný čas, musí se tam cítit dobře. To umožní například sochy a jiné okrasné prvky, ale zejména samotné vědomí, že měly možnost se na tvorbě prostoru podílet a jejich podněty byly zohledněny.

Edukační workshopy a výstupy z nich dokazují, že děti mají povědomí o kulturním i přírodním významu měst a mohou přinášet zajímavé nápady v kontextu svého vlastního bydliště. Navíc skrze děti se zájem o okolí dostává také k rodičům, kterým se tak otevírá téma občanské participace a možnosti přímo ovlivnit dění v jejich obci nebo městě. Projektové dny na školách jsou tedy jen začátek cesty ke zvyšování zapojení obyvatel do městotvorných procesů a konkrétně v Kuklenách jsme na ně navázali participativním setkáním pro širokou veřejnost.