Logo Participation Factory

Jak zapojit 800 evropských občanů do diskuse o budoucnosti Evropy

, , ,

Umíte si představit celoevropský participační proces? Vlastně si ho už ani nemusíte představovat. Už totiž existuje v podobě Konference o budoucnosti Evropy! 

Konference o budoucnosti Evropy je celoevropský proces, v němž občané během řady debat a diskusí spoluvytváří doporučení o tom, jak by měla budoucnost Evropy vypadat. 

Základem procesu byly občanské panely, kterých se zúčastnilo 800 lidí z celé Evropy, vyvážených podle země občanství, pohlaví a věku. Účastníci byli rozděleni do čtyř různých panelů zaměřených na různé otázky od migrace po změnu klimatu a životní prostředí. Každý panel se skládal ze tří víkendových akcí, na nichž občané ve skupinách definovali vizi Evropy, určovali konkrétní směry zlepšení a vytvářeli konkrétní doporučení pro instituce EU.

Členové našeho týmu – Anna Těhlová, Katya Petrikevich a Tomáš Rákos – měli možnost být jejich součástí. Zapojili se do procesu jako facilitátoři pro Panel 1 a Panel 2, během nichž pracovali s občany pracující na tématech „Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa, digitální transformace, vzdělávání, kultura, mládež a sport“ a „Evropská demokracie a instituce, hodnoty, práva a právní stát a bezpečnost“. V rámci svého zapojení do těchto panelů pracovali ve Štrasburku, Florencii a Dublinu. 

„Byla to skvělá zkušenost,“ říká naše výkonná ředitelka Anna. „Setkala se zde velmi různorodá skupina lidí pocházejících z různých prostředí, kteří by jinak neměli možnost vzájemně se stýkat a učit se ze zkušeností ostatních a osvědčených postupů svých zemí. Takže díky tomu došlo k mnoha obohacujícím diskusím!“

Proces byl rozmanitý nejen po kulturní, ale také po jazykové stránce, protože každý účastník své myšlenky prezentoval ve svém rodném jazyce. Tímto způsobem chtěli organizátoři zajistit, aby byly vyslyšeny všechny hlasy bez ohledu na to, jakým jazykem hovoří. A rozhodně to byl nezapomenutelný zážitek i přes některé technické potíže, bez kterých se takovýto náročný proces neobešel.

„Líbilo se mi, že lidé mluvili doslova odlišnými jazyky, a přesto byli schopni komunikovat a spolupracovat,“ poznamenává Katya. „A množství myšlenek a srdce, které do toho všichni účastníci vložili, je obdivuhodné! Opravdu tvrdě pracovali na tom, aby navrhli velmi konkrétní doporučení, a to i na velmi technická témata, se kterými bych já osobně měla problém, jako je digitální bezpečnost a ochrana dat.“

Tento zdlouhavý proces, do něhož se zapojila celá řada překladatelů, facilitátorů, členů redakčního týmu, ověřovatelů faktů a odborníků, skončil skvělým usnesením – účastníci hlasovali o navržených doporučeních, která mají být dále předána institucím EU, a poté si na ně v krásném Dublinu připili sklenkou Guinnesse!

Nyní, když byla všechna doporučení, jako je například zavedení standardizované minimální mzdy a zaručení rovnosti rodinných práv pro všechny, včetně komunity LGBTQIA+, přijata drtivou většinou účastníků, je na rozhodovacích orgánech EU, aby se jimi řídili a nezklamali občany.

Samozřejmě, že se na této cestě vyskytly určité technické potíže a problémy s překladem. Existuje také prostor pro rozšíření části procesu zaměřené na kontrolu faktů a vstupy odborníků a lepší propojení občanských panelů s dalšími aspekty CoFoE, včetně jeho digitální stopy a národních shromáždění. 

Na posledním setkání se všemi facilitátory a organizátory jsme se však shodli, že to byla skvělá zkušenost, zejména vzhledem k tomu, že se jedná o první akci svého druhu! Opravdu se tedy těšíme na to, jak budou doporučení občanů realizována a jak se bude konference o budoucnosti Evropy dále rozvíjet a růst a jak se, doufejme, stane pravidelnou součástí evropského života.

Byl to přínosný proces, neboť přinesl taková konkrétní doporučení, jako je zavedení minimální mzdy, která by zajistila podobnou životní úroveň ve všech členských státech, nebo harmonizace úrovně všech různých vzdělávacích programů v EU. Tato doporučení budou dále rozpracována a předložena rozhodovacím orgánům EU.

Stejně jako občané doufáme, že se tvůrci politik EU budou řídit skvělými doporučeními a že se tento silný participační proces bude i nadále rozvíjet a stane se normou.

V minulosti se uskutečnily i další inspirativní participativní procesy, většinou však na národní úrovni. Z nich stojí za zmínku islandský ústavní projekt, kdy v roce 2011 vznikla první crowdsourcovaná ústava na světě. Návrh ústavního zákona byl vytvořen sborem 25 individuálně zvolených zástupců ve zcela otevřeném a transparentním procesu nabízejícím širokou a mnohostrannou účast veřejnosti. V procesu její tvorby měla účast veřejnosti zvláštní dopad v oblasti práv. Přestože tento experiment skončil neúspěchem, ukázal možnost působivého zapojení veřejnosti online a to, jak může mít tvorba ústavy apolitický kontext. 

Dalším procesem, který stojí za zmínku, je energetická transformace Kanady a účast jejích občanů na tvorbě národních a mezinárodních norem. Zapojení domorodých komunit se ukázalo mít hodnotu samo o sobě. Vztahy s domorodými komunitami by měly hrát v energetickém přechodu důležitou roli, protože tyto komunity tak mohou mít z rozvoje energetiky větší přímý prospěch a celkový proces může být úspěšnější.

Tyto národní iniciativy se stávají čím dál tím častějšími a probíhají s cílem informovat a dosáhnout legislativních změn. Konference o budoucnosti Evropy tuto úroveň ještě zvyšuje. Doporučení z panelů jsou předkládána na úrovni EU, aby odborníci mohli na doporučeních dále pracovat a učinit je realizovatelnými.

O posledních doporučeních hlasoval Panel 1 v Dublinu ve dnech 25. až 27. února 2022, čímž bylo uzavřeno poslední kolo občanských panelů. Naši kolegové měli na starosti velmi sledované diskuse účastníků mnoha národností a různého jazykového zázemí. 

Facilitování konference a vedení diskuzí na evropské úrovni bylo pro naše kolegy relativně novou zkušeností. Anna popisuje, jak se v průběhu procesu sešli lidé z velmi různorodých sfér, různého věku a vzdělání, a tak vzniklo mnoho zajímavých diskusí na různá témata. Sledovat, jak se lidé scházejí a diskutují o tématech, přestože mezi nimi existují kulturní, jazykové a jiné bariéry, bylo úžasné. Hodnotí však, že je zde prostor pro další zlepšení, pokud jde o probírání některých konkrétních témat, která byla mnoha lidem vzdálená – tento nedostatek informací se poté odrážel v kvalitě doporučení.