Logo Participation Factory

Jaké jsou priority a potřeby členů v síti organizací Regional Hub?

Ale než se k tomu dostaneme, co je to vlastně Regional Hub?

Demokracie ve střední a východní Evropě a na Balkáně stojí na pomyslné křižovatce. Naše země čelí vnitřním hrozbám od neúčinné tvorby politik až po vzestup populistických hnutí. Existují také vnější hrozby, jako je agrese a další bezpečnostní hrozby v podobě počítačové kriminality a dezinformací. Probíhající válka na Ukrajině vyvolala naléhavou potřebu spolupráce a koordinace v celém regionu, kde se aktéři snaží poskytnout podporu milionům ukrajinských uprchlíků, ukrajinským vládním a nevládním organizacím a občanské společnosti.

Samozřejmě existují aktéři, kteří pracují na zlepšení metod správy a zabezpečení našich institucí před současnými hrozbami. Jejich práce je však často roztříštěná a výměna know-how je malá.

Tématu dobré správy věcí veřejných a inovací v demokracii často dominují země globálního severu. Ztrácí se tedy mnoho místního kontextu, což činí některé metodiky neúčinnými. To je důvod, proč se globální centrum pro demokracii, People Powered, a jeho členové rozhodli spustit dvě regionální sítě, aby propojili a posílili místní aktéry a poskytli jim příležitost vyvíjet řešení specifická pro daný kontext a nacházet příležitosti ke spolupráci a výměně osvědčených postupů.

Jedním z vybraných regionů byla střední a východní Evropa a Balkán a Participation Factory je v současné době koordinátorem této oblasti. Naším cílem je jít cestou participace, takže za účelem vytvoření relevantní strategie jsme zapojili všech 12 současných členských organizací z 10 zemí a položili jim otázky týkající se jejich současného politického klimatu, výzev a potřeb. Tyto rozhovory, průzkum a uskutečněný workshop nám pomohly zjistit, na co se chce region zaměřit. Výsledky tohoto procesu jsme představili na online akci 29. září 2022, kde se připojilo 20 lidí z členských i potenciálně členských organizací.

Nezapomínejme, že náš region zahrnuje více než 20 zemí s různou úrovní konsolidace demokracie a občanské participace. V některých zemích je zapojení občanů a participace veřejnosti zcela novým tématem, zatímco jiné země s tím mají značné zkušenosti. Náš proces nicméně odhalil, že v našem sociálním a politickém kontextu jsou hlavními problémy křehká demokracie a nedostatek politické vůle zapojit se do participativních procesů. Přesto i v případech, kdy byly vlády ochotny prozkoumat cestu participace, nedůvěra ve vládní instituce a nízká úroveň vládního know-how v oblasti participace vytváří překážky pro nastolení efektivního participativního procesu.

Členové se tedy zjevně chtěli zabývat otázkou křehkosti demokracie a zaměřit se na to, jak můžeme posoudit úroveň připravenosti místních samospráv na participaci a podpořit je v dalším růstu. Kromě toho také poznamenali, že existuje stále větší potřeba zapojit se do diskusí o změně klimatu a udržitelnosti prostřednictvím využití participativních nástrojů. Naši členové také hovořili o práci na otázce participace v době války a integrace uprchlíků, protože to jsou mimořádně důležité otázky ve světle probíhající války na Ukrajině. A konečně, v návaznosti na současný trend digitalizace, mnoho našich členů uznalo, že je důležité zapojit i téma civic tech a digitální participace.

Společně se vygenerovalo spoustu skvělých nápadů, mezi něž patří například vytvoření příručky, jak přistupovat k hodnocení připravenosti vlád na participaci, vytvoření mapy místních organizací a jejich projektů nebo lokální verze Digital Platforms Ratings publikované People Powered. Jak se očekávalo, budování kapacit se umístilo na přední příčce v seznamu návrhů, protože od našich kolegů se máme vždy co učit, a to zejména i proto, že střední a východní Evropa a balkánský region neposkytují mnoho příležitostí k výměně zkušeností a učení se. Členové Hubu však znovu a znovu zdůrazňovali, že pro ně je nejdůležitější, aby se Hub soustředil na praktické projekty. Jak řekl jeden z členů, „[Hodnota Regional Hubu] by měla spočívat v tom, že je přímější a blíž k domovu!“

V současné době jsou některé z návrhů předloženy k celkovému procesu plánování People Powered, zatímco jiné nápady se destilují do konkrétního akčního plánu na období 2022–2023, ke kterému vyzveme naše členy, aby poskytli zpětnou vazbu.

Je vzrušující vidět, kam budeme kráčet dál v příštím roce.

Stále můžete být součástí procesu plánování, pokud se nyní rozhodnete připojit k naší síti organizací! Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte nás prosím na katya@participationfactory.com