Logo Participation Factory

Může občanská participace pomoci vyřešit bytovou krizi?

Rostoucí náklady na bydlení se týkají téměř všech zemí světa. Nedostatek cenově dostupného bydlení ke koupi nebo k pronájmu podněcuje celosvětovou krizi bydlení, kvůli níž se miliony lidí ocitají v obtížné životní situaci.

Jen v Praze se za posledních patnáct let zvýšily ceny bytů téměř 2,5krát a přeběhly tak růst mezd v hlavním městě. Hlavními důvody jsou, že město a jeho městské části prodaly většinu obecních bytů a ztratily tak možnost ovlivňovat ceny bytů na trhu a jeho celkové směřování. Město, městské části a stát také rozprodaly rozsáhlé pozemky a nemovitosti, na kterých mohly být postaveny nové obecní byty. 

Byty v Praze se navíc staly novou investiční modlou zahraničních i domácích spekulantů, kteří již dvacet let ve velkém skupují byty především v lukrativních lokalitách. Celková popularita Prahy a příchod investorů urychlil také fenomén online platforem pro krátkodobé ubytování, díky čemuž jsou investice do nemovitostí ještě lukrativnější díky vyšším příjmům z pronájmu. A v neposlední řadě jde také o dlouhodobou neochotu politiků postavit se k těmto problémům čelem.

Tento vzorec víceméně platí i pro ostatní velká města. Berlín, Londýn, Budapešť, Vídeň, ale i města v Číně nebo USA se potýkají s výrazným růstem cen bydlení a nedostatkem cenově dostupného bydlení. 

Řešení bytové krize se může zdát poměrně jednoduché – je třeba vystavět více bytů. Tak snadné to však není. Vše samozřejmě musí začít plánem nebo strategií. Například české Ministerstvo pro místní rozvoj nyní připravuje zákon o podpoře bydlení a spolu s ním i balíček dalších opatření ke zlepšení dostupnosti bydlení. Stát má také investovat do výstavby nových bytových domů. Jak ale zajistit, aby konečný plán řešil problém bydlení a zároveň byl v souladu s potřebami obyvatel, jelikož vyvolané změny budou mít dlouhodobé dopady právě na lidi a jejich okolí?

Při snaze o zajištění přístupu k bezpečným, dostupným a spravedlivým možnostem bydlení veřejní činitelé často neuvažují o zapojení veřejnosti do tak ožehavého tématu. Přitom zapojení místních komunit může pomoci při řešení dostupnosti bydlení, případných změn územního plánu, zvyšování hustoty osídlení a dalších otázek. Participativní aktivity a dobře navržený komunitní dialog nejen zajistí, že budou vyslyšeny všechny hlasy, ale také mohou pomoci rozptýlit řadu běžných obav komunity souvisejících s rozvojem bydlení. Dobře promyšlené programy a plány bydlení tak mohou zabránit vysídlování obyvatel, zachovat stávající bydlení, zvýšit dostupnost bydlení a zvrátit rasovou a ekonomickou segregaci.

Existuje několik způsobů, jak zapojit veřejnost do témat, jako je dostupné bydlení. Veřejným setkáním, které jsou v současnosti nejběžnějším způsobem zapojení veřejnosti, se však tentokrát možná budete chtít vyhnout. „Veřejná setkání kladou důraz na zájmy stávajících vlastníků domů, kteří obvykle chtějí potlačit novou výstavbu, a staví veřejné činitele do neudržitelné pozice. Pokud budou na projektu trvat, obyvatelé se nebudou cítit vyslyšeni, mohou ztratit důvěru ve vládu a proces a svůj hlas dají najevo při volbách. Pokud od projektu upustí nebo ho omezí, bytová krize se ještě prohloubí.“ (Adams, 2022)

Místo toho, abyste se obyvatel ptali, zda souhlasí s konkrétní novou výstavbou (odpověď je zpravidla „ne“), zapojte veřejnost pomocí simulačních aktivit. Ty totiž přesouvají pozornost od hyperlokálních zájmů k ústředním cílům v oblasti bydlení, nabízí občanům vícero scénářů a možností a poté umožňují celé komunitě určit řešení, která kumulativně splňují cíl komunity v oblasti bydlení.

Otázky dostupného bydlení lze řešit také s pomocí digitálních nástrojů pro e-participaci (tzv. Civic tech). Například město Wichita v americkém Kansasu začalo vytvořením svého Fondu dostupného bydlení a poté se pomocí digitální platformy obrátilo na své obyvatele, aby pomohli definovat, kde je bydlení nejvíce potřeba a jaký typ bydlení lidé chtějí. Město shromáždilo zpětnou vazbu od obyvatel a na jejím základě vypracovalo plán, který reaguje na potřeby lidí a zároveň řeší širší problémy s bydlením. Další města pak využívají online simulační mapové nástroje ke shromažďování podnětů od veřejnosti, které implementují do plánovacích procesů.

Je zřejmé, že samotná participace nás z krize bydlení nevyvede. Přesto se stále více místních samospráv zaměřuje na spoluvytváření řešení a hledá způsoby, jak podpořit a posílit zapojení občanů do tohoto složitého problému. Tímto způsobem nás snad čeká světlejší budoucnost, kdy budou mít lidé šanci dovolit si bydlení i v případě, že si spořicí účet na bydlení nezaložili již v den svého narození.

 

Zdroje:

https://www.americancityandcounty.com/2022/09/12/public-engagement-on-housing-local-governments-can-shift-individual-complaints-into-community-based-problem-solving/

https://www.praha-mestoprolidi.cz/bydleni/bytova-krize/#0

https://a2larm.cz/2023/02/v-cr-vznika-zakon-o-bydleni-do-patnacti-let-muzeme-zmensit-bytovou-nouzi-o-polovinu-tvrdi-urednici/

https://www.citizenlab.co/blog/case-study/how-wichita-used-public-participation-to-address-affordable-housing-issues/

 

Chcete se pustit do participace ve Vašem městě? Nebo jen potřebujete poradit? Ozvěte se nám na info@participationfactory.com!