Logo Participation Factory

„Na občanech záleží”, vzkazuje slovenské Ministerstvo vnitra úředníkům místních samospráv

S Ministerstvem vnitra Slovenské republiky, především pak s pod něj spadajícím Úřadem splnomocněnce vlády pro rozvoj občanské společnosti, jsme úzce spjatí již od roku 2022. V roli odborných garantů doprovázíme krajské tříčlenné týmy koordinátorů participace při systémovém nastavování agendy – od Žiliny až po Prešov. Pomáháme jim identifikovat prioritní agendy, designovat participativní procesy tvorby veřejných politik i optimalizovat interní procesy.

Naše aktivity však představují jen část velkého národního programu NP PARTI 2: Národný projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík 2, jehož cílem je profesionalizace pracovníků veřejné správy v oblasti participativního plánování, optimalizace řízení participačních procesů, standardizace monitorování a hodnocení kvality participace a zvýšení účasti nevládních organizací na tvorbě a realizaci veřejných politik.

Na první zmíněný cíl reaguje úřad zplnomocněnce vlády sérií online vzdělávacích seminářů Na občanoch záleží, která od února 2022 do dubna 2023 nabídla širokou škálu témat z oboru participativního plánování a představila praktické přístupy k participaci ve vztahu k určitým oblastem výkonu místní správy. Kombinací teorie a praktických příkladů nabídla pracovníkům místních samospráv informace a poznatky o způsobech, metodách a možnostech participace, a to zcela bezplatně.

Tímto online vzděláváním, které zahrnovalo různé informační a vzdělávací formáty, odpovídá úřad na potřebu poskytnout atraktivní nabídku akcí pro zástupce místních samospráv, občanské společnosti, nevládních organizací i široké veřejnosti. Zástupci úřadu zplnomocněnce vlády pro rozvoj občanské společnosti věří, že klíčem ke skutečné změně je poskytnout podporu pro budování kapacit a profesionalizaci praxe participace, stejně jako cílené zvyšování povědomí o participaci. Program proto poskytl širokou škálu bezplatných formátů a zaměřil se na:

  • zvyšování povědomí o participaci prostřednictvím informačních akcí, workshopů, seminářů a školících programů,
  • školení v oblasti řízené participace a zvyšování participace neorganizované veřejnosti,
  • sdílení stávajících znalostí o participaci (teoretické a praktické poznatky i osvědčené postupy participace).

Online semináře se těšily popularitě a pravidelně je sledovaly desítky až stovky diváků nejen skrze aplikaci Zoom, ale i prostřednictvím online přenosů na YouTube. Více než třicítka již proběhlých seminářů se věnovala tématům jako energetická udržitelnost a participace, participace a sociální pomoc lidem se zdravotním postižením či krizová pomoc lidem z Ukrajiny. Na aktivní úředníky, kteří vyhledávají nové přístupy k práci, se pak zaměřil například čtyřdílný cyklus s názvem Moderní úředničina. Semináře, na kterých se vystřídalo zhruba 150 hostujících řečníků, shlédlo přes 8000 diváků a nemalý počet z nich se pravidelně zapojovalo také do diskusí a zpětné vazby. 

Velmi nás těší vidět to obrovské úsilí, které slovenské Ministerstvo vnitra vynakládá na mainstreamování agendy participace do všech úrovní správy a těšíme se na jeho další aktivity v této oblasti. Máme se od svého souseda rozhodně co učit. 🙂

Všechny online semináře naleznete zdarma ke shlédnutí na YouTube kanále NP PARTI USV ROS.