Logo Participation Factory

Nápady na útěku. Participace za mřížemi

Italské vězení Bollate vsadilo na participativní rozpočet 

 

Vězení v milánském Bollate je zajímavé hned z několika důvodů. Jedná se totiž o tzv. otevřené vězení, kde trestanci nejsou uzamčení v celách. Kromě toho je to zatím jediné vězení na světě, kde se pustili do participativního rozpočtu.

 

Mezi únorem 2019 a zářím 2020 tu organizace BiPart úspěšně dokončila projekt s názvem “Nápady na útěku” (Idee in Fuga). Šlo o participativní rozpočet (PaR).Celý proces se samozřejmě upravil tak, aby v tomhle jedinečném prostředí dobře fungoval.

 

V rámci takto upraveného PaR se jeho účastníci mohli i vzdělávat. Získali a procvičili si aktivní občanské dovednosti, zúčastnili se demokratických diskuzí. V průběhu celého projektu se vězni setkávali a společně probírali a rozvíjeli své návrhy a nápady.

 

Následně vězni návrhy prioritizovali a dál pracovali na vytvoření jejich proveditelné verze. Za tímhle účelem proběhlo 18 setkání v jednotlivých odděleních vězení a 2 setkání společná pro obě oddělení. O proveditelných projektech pak celá komunita vězňů hlasovala.

 

Z celkem 1278 vězňů se navrhování a upravování návrhů zúčastnilo 670 (52,4%). Účast na hlasování byla ještě o něco nižší, a to 510 (46,6%) vězňů. V obou fázích byly o něco aktivnější ženy. Kromě vedení vězení sledovalo tento participativní rozpočet i publikum z venku, které o projektu vědělo z webových stránek nebo crowdfundingové platformy. Právě díky crowdfundingu se získalo víc peněz do rozpočtu na vítězné projekty.

 

Úprava PaR tímto způsobem ukazuje potenciál generovat další prostředky do rozpočtu a vytvořit prostor pro komunikaci mezi vězni a občany. Díky ní se na tomhle projektu uvnitř vězení mohlo podílet víc lidí a přispět k realizaci projektů, které komunitě ve vězení opravdu pomohou. Kromě toho je to první krok ke spojení rozdělených komunit. Dává totiž lidem možnost lépe porozumět situaci vězňů a tím usnadňuje jejich návrat zpět do společnosti.

 

Celkem bylo během projektu podáno 58 návrhů (47 navrhli muži, 11 ženy). Projekt i návrhy v jeho rámci ukázaly na existující nerovnosti ve službách dostupných na mužském a ženském oddělení.

 

Nakonec se hlasovalo se 7 proveditelných návrzích. Vítězné návrhy byly:

  • Pracovní centrum a program, který usnadní vězňům návrat do společnosti (mužské oddělení);
  • Kurz na výcvik psů (mužské oddělení);
  • Renovace sprch (ženské oddělení);
  • Experimentální program pro sebeřízení: Vyprat, usušit a odnést! (ženské oddělení).

 

V průzkumu provedeném během projektu vyjádřilo 69% respondentů přesvědčení, že tento proces může pomoci lépe integrovat vězně po jejich propuštění z vězení. Zároveň jich 81,3% souhlasilo, že pokud účastníci pracují pořádně, projekt má potenciál „zlepšit vztahy mezi vězni a vedením vězenice.“*

 

Celkově může tento projekt, který je založený na podpoře širší komunity přes crowdfunding, sloužit jako skvělý příklad participativních postupů v omezeném prostředí. Pomáhá demografické skupině, jejíž potřeby se často přehlížejí a která má obvykle problém zapadnout zpět do společnosti. Má potenciál zlepšit komunikaci mezi trestanci a vedením věznice. Kromě toho vidí vězně jako občany, jejichž potřeby jsou často opomíjené.

Inspiroval vás tento projekt? Přemýšlíte také nad něčím podobně ambiciózním a potřebujete pomoct? Ozvěte se nám na info@participationfactory.com.


* Zdroj: https://iiste.org/Journals/index.php/RHSS/article/view/56703/58551