Logo Participation Factory

Není party jako party aneb co si odnášíme z odborné konference PARTI PARTY v Bratislavě

Letní měsíce se vyznačují teplými dny jako dělanými na party u vody. O to méně je to období vhodné pro pořádání konferencí. Slovenský Úřad zmocněnce vlády pro rozvoj občanské společnosti však dokázal tyto dvě aktivity šikovně skloubit dohromady. Strávit dva příjemné srpnové dny na odborné konferenci o participaci PARTI PARTY ve Vodárenském muzeu v Bratislavě nám tak vůbec nevadilo. 🙂

Cílem konference s příznačným názvem bylo vytvořit neformální prostor pro sdílení praktických zkušeností, které podporují spolupráci mezi subjekty veřejné správy a občanskou společností. My jsme na konferenci měli hned několik rolí. Pódium se stalo naším přirozeným prostředím ať už při vlastní expertní prezentaci na téma Civic Tech, nebo při debatování na panelových diskusích. Do programu jsme se zapojili i v roli organizátora a odřídili brainstormingový workshop a facilitovali kreativní ideaton. 

Témat, která se týkají participace a kterým se konference věnovala, byla celá řada. Stihli jsme si vyslechnout zajímavé hosty s inspirativními příběhy, potkat praktiky participace a poznat jejich každodenní boje a fascinovaně pak sledovat, jak tito lidé během interaktivních workshopů a deliberací nadšeně tvoří kreativní řešení problémů. Byly to intenzivní dva dny a my si z nich odnášíme několik základních poznatků:

  • Na Slovensku je největší koncentrace koordinátorů participace na územní celek.

O tom, že jsme pomohli zavést a proškolit 5 tříčlenných krajských týmů koordinátorů participace na Slovensku, jsme se již mnohokrát zmiňovali. Dnes je pozice koordinátorů již plně etablovaná a úroveň expertízy je vysoká. Nejsou to však jen kraje, kde zavádějí tuto pozici. Koordinátora participace najdete u sousedů už i ve větších městech a jejich počet narůstá.

  • Civic…čo?

Participace v tvorbě veřejných politik je sice na Slovensku na vzestupu, jak je to ale s využíváním digitálních nástrojů pro e-participaci, tzv. civic tech? Trh se civic tech je na Slovensku prozatím velkou neznámou. Chybí know-how a často i vůle takové nástroje zavádět. O to více jsme rádi, že nám organizátoři konference dali prostor toto téma otevřít a vysvětlit, v čem spočívá jeho hodnota. Doufáme, že se nám podařilo aspoň některé mýty o civic tech nástrojích zbortit a motivovat přítomné k jejich využití.

  • Napříč úřady chybí metodický přístup pro zapojování stakeholderů.

Zajímavými poznatkem z prostředí slovenské veřejné správy je, že úřady nejsou transparentní v tom, na základě jakého klíče vybírají své stakeholdery. Zkušenost slovenských úředníků a dalších pracovníků ukazuje, že marně bychom hledali logiku výběru cílových skupin pro projednávání, či jakýkoliv metodický postup pro zapojování stakeholderů do tvorby politik. Příčin pro nedostatečně podchycenou participaci stakeholderů může být mnoho. Věříme však, že mainstreamování dobré praxe z oblasti participace napříč úřady to může změnit.

  • Nepodceňujme seznamku!

Že networking není zrovna vaše parketa? Zkuste speed dating! Ano, je to ten druh seznamky, co znáte z amerických romantických komedií, ale nemusí být jen o hledání spřízněné duše. Je to skvělý způsob, jak na konferencích navodit uvolněnou a neformální atmosféru a zároveň poznat ostatní účastníky bez nesmělého postávání a žmoulání kelímku při coffee breaku.

  • Konference nejsou jen přednášky. Aktivním zapojením účastníků můžeme generovat hodnotné nápady a řešení od jedinečné skupiny lidí.

Představte si, že máte najednou v místnosti osoby, které by se za běžných okolností nikdy nepotkali. Využijte toho. Dejte účastníkům konference prostor vyjadřovat své názory, interagovat mezi sebou, navzájem sdílet podněty a na skupinových simulacích přicházet s řešeními, která by normálně nevznikla. 

  • Vystoupit z bubliny se vyplatí.

Konference jako PARTI PARTY jsou příležitostí pro setkávání a výměnu zkušeností mezi lidmi, kteří se oborem participativního plánování zabývají, vyznají se v něm a mají k němu co říct. Je však lehké podlehnout dojmu, že participaci tím pádem rozumí každý. Musíme čas od času vystoupit ze své bubliny a rozhlédnout se kolem. Jak vlastně veřejnost vnímá participaci? Chce se vůbec angažovat? Skvělým nástrojem jsou reprezentativní průzkumy. Nesmíme se však divit, že zjištění jsou mnohdy překvapivá…

Na závěr bychom chtěli poděkovat organizátorům konference PARTI PARTY, kolegům z Úřadu zmocněnce vlády pro rozvoj občanské společnosti, se kterými již druhým rokem úzce spolupracujeme a troufáme si říct, že za tu dobu náš pracovní vztah přerostl v přátelství. Ačkoliv naše společná práce na národním projektu Participace 2 pomalu končí, věříme, že se Slovensko bude nadále ubírat cestou podpory občanské společnosti a posilovat participativní přístup při tvorbě veřejných politik.

Zajímá vás oblast participace? Potřebujete pomoct s konkrétním projektem? Nebo hledáte neotřelé formáty pro svůj event či konferenci? Ozvěte se nám na info@participationfactory.com!