Logo Participation Factory

Nový trend na radnicích: Městské participativní systémy

Jak se poprat s tím, když radnice organizuje procesů více a je těžké se vyznat v plánování projektů?

Dávno pryč jsou doby kdy jen hrstka jedinců v Česku tušila co je participace. Rychlý vývoj posledních let způsobil, že termíny jako participativní rozpočtování nebo participativní plánování jsou běžnou součástí slovníku většiny radnic v zemi. S přibývající zkušeností a hlavně množstvím implementovaných projektů čelí ale úředníci a politici nové výzvě: úspěšná městská participace si vyžaduje koncepční, systémový přístup. 

A právě téma “Jak na design městského participativního systému” bylo obsahem naší přednášky a následného workshopu na poslední Smart Citizenship Academy v portugalském Cascais. Do 200 tisícového města, neoddiskutovatelného lídra participativního plánování v EU, se sjela ze světa zhruba stovka praktiků, výzkumníků, politiků a úředníků, kteří se ve své práci věnují právě participaci. “Participativní systém je rámec, projektový plán, který municipalitám umožňuje dobře si rozvrhnout, v jakých agendách postupovat participativně. Systém musí dávat logiku a zohledňovat velké množství proměnných. Má radnice dost kapacit? Využívá komunikaci efektivně? Věnuje se těm správným projektům? Jsou k dispozici napříč úřadem potřebné dovednosti? Je kultura města participativnímu plánování nakloněna?,” komentoval ve své prezentaci Tomáš Rákos, CEO Participation Factory. 

Postup při tvorbě takového systému je poměrně komplikovaný a vyžaduje si zkušenosti. Zjednodušeně lze ale postup rozdělit do tří fázi: audit, design a implementace

“Nejčastější překážkou není nezájem občanů účastnit se participativních procesů,” vysvětluje Rákos, “brzdou je ve většině případů nedostatečná připravenost radnic. Nejsou na vině konkrétní politici ani úředníci: participativní plánování je poměrně nová disciplína. Problém je, že nemají know-how. A právě jeho nedostatek blokuje rozvinutí úspěšné participace ve městech.” 

O pozitivním dopadu participativního plánování přitom v progresivních municipalitách už nikdo nepochybuje. Jak dokládá bezpočet výzkumů, dobře řemeslně odvedená participace šetří peníze a čas. A zároveň zvyšuje důvěru lidí v radnici, stejně tak jako kvalitu života v obci. 

Potřebuje vaše město Participativní systém? Ozvěte se a získejte bezplatnou konzultaci. 

 

-Tým Participation Factory

info@participationfactory.com