Logo Participation Factory

Participací k výstavbě větrných elektráren

V portfoliu energetických zdrojů hrají ty obnovitelné čím dál důležitější roli. Především větrná energetika plní novinové titulky. Že v Česku dost nefouká, je mýtus, který praxe a větrná mapa Ústavu fyziky atmosféry AV ČR vyvrací. Se změnou legislativy se navíc blýská na lepší časy pro obce, občany i investory. 

Zároveň  ve společnosti narůstá diskuse k dané problematice, která pro obce a jejich občany přestává být pouze teoretická. Nejenom z uvedených důvodů má v oblasti energetiky participace své místo. V minulém roce nás oslovila investorská firma, která svůj záměr výstavby větrných elektráren chtěla za pomoci participativního plánování transparentně projednat s dotčenými obcemi a jejich obyvateli. I když mediální obraz podobných projednávání nebyl povzbudivý a bylo to poprvé, kdy jsme se k tématu větrných elektráren dostali, přistoupili jsme k zadání metodicky, podobně jako k jakémukoli jinému projektu. 

V Participation Factory jsme měli možnost zapojit se do projednávání návrhu investora na stavbu větrných elektráren ve dvou obcích  Pardubického kraje. Každá z nich měla svůj specifický příběh. 

V obci Anenská Studánka již zkušenost  s větrnými elektrárnami zástupci obce a obyvatelé měli, pro obec Vojtěchov bylo téma novinkou. Během několika participativních setkání byli místní občané seznámeni s nejrůznějšími aspekty větrných elektráren i s tím, co by spolupráce na výstavbě a provozování elektrárny pro jejich obec a pro ně samotné znamenala. Cílem participace mimo jiné bylo za pomoci sběru dat z participativních aktivit, jako jsou třeba ankety nebo dotazníky, blíže zanalyzovat, jaké konkrétní obavy či očekávání obyvatelé ohledně investorského návrhu mají. Na základě zjištění mohla investorská firma lépe porozumět tomu, jak obyvatelé a vedení obce o obnovitelných zdrojích energie přemýšlí a jaké informace jsou pro jejich rozhodování o výstavbě elektrárny podstatné. 

Využití participativních procesů v interakci mezi investorem, zastupitelstvem obce a samotnými občany bylo dobrou volbou. Participace se ukázala být silným nástrojem pro svobodné a racionální rozhodování lidí. Jak v obci Anenská Studánka, tak v obci Vojtěchov se občané ve finální fázi procesu vyjádřili pro vybudování větrných elektráren. Participativní přístup pomohl v přiblížení a osvětlení problematiky obnovitelných zdrojů a přispěl k otevřenému dialogu mezi místní komunitou a investorem. Společná setkání odbourala mýty a předsudky a dala prostor k většímu porozumění, jak může spolupráce při budování obnovitelných zdrojů energie mezi obcí a investorem dobře a efektivně fungovat. Potvrdilo se nám, že v případě plánování výstavby větrných elektráren nelze občany v dotčených lokalitách opomíjet. Ba naopak je třeba je pro zdar celého záměru aktivně zapojovat. 

I přes téměř hororový obraz vyhrocených konfliktů prezentovaný v novinových titulcích o větrné energetice náš participativní přístup zafungoval na výbornou!  Zprostředkování dialogu mezi obcí a občany na jedné straně a investorem na straně druhé umožnilo dosažení vzájemně výhodné dohody a dalo základ budoucí spolupráci.

Plánujete výstavbu elektráren na bází obnovitelných zdrojů a potřebujete pomoci s participací? Chcete se dozvědět více o možnostech participativního plánování? Ozvěte se nám na info@participationfactory.com.