Logo Participation Factory

Participací ke strategickému plánu Říčan

O Říčanech se v posledních 5 letech mluví jako o ideálním místu k bydlení. Město se opakovaně umisťuje na nejvyšších příčkách v žebříčku hodnocení kvality života ve městech. Nicméně říčanští neusínají na vavřínech a dál pracují na rozvoji města. 

Jedním z klíčových nástrojů pro dlouhodobé plánování a správu městského prostředí je strategický plán rozvoje města. Přehledně zahrnuje cíle a vize pro rozvoj infrastruktury, životního prostředí, sociálních a ekonomických oblastí a dalších důležitých faktorů ovlivňujících kvalitu života obyvatel. A protože se o občanech nejlépe rozhoduje právě s občany, tvorba strategického plánu se opírá o robustní participativní proces, který zapojuje širokou veřejnost i klíčové aktéry města v průběhu celého procesu. Město má nyní vypracovaný první návrh priorit pro následující směrování města, který se opírá o podněty veřejnosti komunikované na začátku procesu během série veřejných setkání a dotazníku. Než však přistoupí k finalizaci strategie, rozhodlo se s občany ověřit, zda je skutečně v souladu s potřebami a přáními většiny veřejnosti a že žádné důležité téma není opomenuto. Uspořádali jsme proto pro ně začátkem června participativní setkání pod širým nebem na Masarykově náměstí, které probíhalo v přátelském duchu a bylo vhodné i pro rodiny s dětmi. 

Počasí bylo skvělé a účast hojná. Možnosti zapojit se využili občané, kteří přišli na náměstí cíleně, ale i náhodní kolemjdoucí, jimž není budoucí směřování místa jejich bydliště lhostejné. Během několika hodin přišli lidé různého věku, starousedlíci i nově přistěhovalí, rodiče s dětmi, ekonomicky aktivní i lidé důchodového věku. S ohledem na aktuální životní fázi zdůrazňovali různá témata. Společné jim všem bylo, že jsou v Říčanech doma. 

Společně s lidmi z říčanské radnice, jsme připravili 9 panelů, na kterých si účastníci setkání mohli prohlédnout základní oblasti a v rámci nich užší zaměření na konkrétní témata. Občané Říčan hlasovali pro jednotlivá témata pomocí samolepek a mohli tak rozhodnout,  která jsou pro ně nejdůležitější. Pro případ, že by v předdefinovaných tématech to svoje nenašli, byl k zaznamenání připraven flipchart a fixy, kam mohli své nápady doplnit. Po celou dobu trvání akce byl osobně na místě přítomen starosta David Michalička. A rozhodně nebyl sám, kdo z vedení města přišel účastí podpořit občany k definici směru rozvoje Říčan v dalších letech. Zároveň byl on i jeho spolupracovníci z vedení města ochotni k příjemným rozhovorům, ale i k důslednějším věcným diskusím. 

Mnozí účastníci také využili příležitosti adresovat své názory a konkrétní nápady vedení města přímo na projektových kartách. 

Co tím kdo získá? Participativní setkání s občany poskytuje důležité informace a zpětnou vazbu vedení města. Posiluje komunitní sounáležitost. A také zapojení občanů tím, že jim dává prostor vyjádřit své názory a být informováni o dění ve svém městě. Tím se zvyšuje transparentnost, legitimita a efektivita rozhodovacího procesu a napomáhá k vytváření životaschopného a soudržného městského prostředí. 

Tak zase příště. Třeba ve Vašem městě. Pokud máte zájem dozvědět se o možnostech participace víc, napište nám na info@participationfactory.com