Logo Participation Factory

Podpořili jsme boj proti dezinformacím díky nové metodice pro TechCamp v Tbilisi

Od roku 2016 se Tomáš Rákos a Katya Petrikevich zúčastnili více než půl tuctu TechCampů po celém světě od Zambie až po sever Norska. Naposledy se zapojili do akce TechCamp v gruzínském Tbilisi na začátku tohoto roku. 

Tentokrát byla Participation Factory oslovena, aby navrhla a vyzkoušela metodiku, která by účastníkům pomohla více rozvinout své nápady pro budoucí aktivity a projekty. Než se však budeme zabývat metodikou a výsledky TechCampu v Tbilisi, prozkoumejme, co TechCampy jsou. 

 

Co jsou TechCampy?

TechCampy jsou součástí programu veřejné diplomacie, který provozuje Ministerstvo zahraničí Spojených států amerických. Jedná se o třídenní akce zaměřené na konkrétní témata, na kterých se scházejí klíčoví stakeholdeři, jako jsou zástupci občanské společnosti, aktivisté, novináři, členové nevládních organizací a další. V průběhu programu se účastníci zapojují do praktických workshopů a školení, které jim umožňují získat dovednosti nezbytné pro jejich práci v daném oboru.

Cílem každého TechCampu je nejen usnadnit předávání znalostí a dovedností a podpořit spolupráci, ale také dosáhnout hmatatelných výsledků v podobě zmapování problémů a navržení konkrétních řešení. Každý TechCamp končí prezentací těchto řešení nebo projektových nápadů a poskytuje účastníkům příležitost získat finanční prostředky potřebné k pilotnímu ověření vítězného nápadu, jako tomu bylo například v případě projektu My School, My Vote v Kitwe v Zambii, který vymyslel a realizoval Moses Mwansa za podpory Tomáše Rákose.

Přestože je rozvoj projektu či nápadu jedním z klíčových cílů, tradičně je účastníkům ponechán flexibilní způsob práce na něm, což vede k tomu, že během tří dnů vznikne hned několik návrhů. Kromě toho se kvůli nedostatku jasných pokynů úroveň rozpracování nápadů značně často liší. V gruzínském Tbilisi byla letos situace jiná.

 

Co se dělo na TechCampu Tbilisi? 

TechCamp Tbilisi se konal od 16. do 18. února 2023 a byl zaměřen na boj proti dezinformacím v celém kavkazském regionu. Sešlo se na něm přibližně 40 účastníků – pedagogů, novinářů, influencerů atd. specializujících se na dezinformace a mediální gramotnost – z Gruzie, Arménie a Ázerbájdžánu.

Hlavní odlišností tohoto TechCampu bylo, že program byl uzpůsoben tak, aby účastníkům poskytl prostor a nástroje nejen pro jasné definování hlavních výzev a příležitostí boje s dezinformacemi, ale také pro rozvoj konkrétních nápadů na projekty nebo produkty. Jeho cílem bylo také zvýšit šance účastníků na získání finančních prostředků po ukončení programu TechCampu a předat účastníkům dovednosti v oblasti vývoje produktů nebo projektů, které by mohli v budoucnu znovu využít.

Metodika, kterou Tomáš a Katya v průběhu tří dnů realizovali, se nazývá „výrobní linka“ a zahrnuje vymezený prostor pro tvorbu nápadů, jejich rozvoj a sběr zpětné vazby. Během tří dnů účastníci identifikovali prostřednictvím „výrobní linky“ např. tyto výzvy:

  • omezený dosah důvěryhodných médií;
  • neobjektivní žurnalistika a fake news;
  • manipulace s veřejností;
  • rozdělení společnosti z etnického, jazykového a náboženského důvodu;
  • hybridní válka a ruská propaganda;
  • rychlý tok informací;
  • nedostatek zdrojů;
  • nedostatečné ověřování faktů.

V souladu s navrženou metodikou a v reakci na zjištěné problémy účastníci přišli s 16 nápady a poté představili 10 podrobných řešení a produktů, u nichž definovali cílovou skupinu, očekávaný dopad, přibližný časový harmonogram realizace a požadovaný rozpočet. Seznam řešení zahrnoval například platformu pro ověřování faktů a stolní hru pro školáky, která by jim umožnila učit se o dezinformacích a fake news.

Účastníci opouštěli TechCamp s nadšením ze získaných dovedností, navázaných kontaktů a nápadů a také s odhodláním pokračovat v boji proti dezinformacím ve svém regionu. Organizátoři TechCampu pak odcházeli s jasnou představou, jak do budoucna zvýšit dopad svých akcí zavedením strukturovanějšího přístupu k práci na projektech a důkladným mentoringem účastníků.