Logo Participation Factory

Podporování komunity participativního rozpočtování po celém světě: první setkání celosvětové rady pro podporu participativního rozpočtování

Jak mezinárodní společenství odborníků na participaci zlepšuje participativní rozpočtování po světě?

Letos bylo participativní rozpočtování implementováno ve více než 11 000 komunitách po celém světě, od Číny přes Rusko až do Kanady a Austrálie. Přesto je tohle uplatnění v participativní demokracii nedostatečně prozkoumáno a i bohaté zkušenosti a know-how jeho provozovatelů a odborníků ostává v různých kontextech pořád nepřehledné. 

Aby se usnadnilo sdílení znalostí, výzkumu, učení a rozvoj zdrojů pro odborníky a obhájce PR po celém světě, zřídil Projekt Participativní rozpočtování (PBP) Centrum celosvětového participačního rozpočtování (Global Participatory Budgeting Hub). Centrum bylo vytvořeno Asociací pro podporu celosvětového participativního rozpočtování, jehož členem je i spoluzakladatelka Participation Factory, Katya Petrikevich. 

První zasedání asociace se konalo v Edinburghu ve Velké Británii 22.-24. října 2019 a odstartoval tím spolupráci realizátorů a odborníků pro participativní rozpočtování z celého světa. “Je to neuvěřitelná skupina lidí s rozsáhlými a rozmanitými zkušenostmi, ale začít sme museli od úplného začátku,” komentuje Katya, “a nejprve pochopit a zmapovat potřeby těch, kteří se participativním rozpočtováním zabývají ”. 

“Rozmanitost naší skupiny je naší výhodou,” dodává, ”a přesto jedním z největších triků bylo pochopit ostré rozdíly v kontextech, v nichž je participativní rozpočtování implementováno, a taky začít navrhovat řešení, která by byla stejně užitečná pro odborníky z celého světa”. 

Protože se jedná o globální centrum participativního rozpočtování, proces pro definování zdrojů, které mají být vyvinuty, vyplývá z kroků standardního procesu PR: koncipovaní vašich nápadů, jejich následné rozvíjení, stanovení si priorit, vyhodnocování jejich proveditelnosti a hlasování o jejich finálním seznamu. Návrhy navržené členy představenstva zahrnují vše od vytvoření databáze dostupných zdrojů a výzkumných materiálů až po vytvoření zdrojů o metodologii, aby byl PR například více začleňující pro ženy, lidé s jinou barvou pleti, osoby se zdravotním postižením a další opomíjené skupiny. 

Chcete se dozvědět více o práci našeho participativního rozpočtování a naší spolupráci s Centrem celosvětového participačního rozpočtování? Neváhejte nás kontaktovat a sledovat náš blog a sociální média a obdržet oznámení o našich zprávách o práci Global PB Hubu a Skotské konference participativního rozpočtování. 

-Tým Participation Factory

info@participationfactory.com