Logo Participation Factory

Proč potřebujete pro participativní setkání kvalifikovaného facilitátora?

Zúčastnili jste se někdy veřejného setkání bez facilitátora? Pokud ano, pravděpodobně jste to do jisté míry pocítili. Možná jste si kladli otázku, co je vůbec cílem setkání. Možná jste se cítili frustrovaní a mysleli jste si, že je to ztráta času. Možná jste měli pocit, že vaše podněty stejně nikdo neposlouchá. Na setkáních bez profesionální facilitace se často cítíme nevyslyšení, bezmocní nebo frustrovaní.

Naopak pokud jste někdy měli možnost účastnit se setkání vedeného zkušeným facilitátorem, pak jste pravděpodobně ze schůzky odcházeli s pocitem, že vás někdo vyslechl a že máte jasnou představu o celkovém procesu participace. Ať už jste si byli vědomi toho, že jde o profesionální facilitaci, nebo nebyli, věděli jste, že nějakým způsobem jste se dostali tam, kam jste potřebovali, a to způsobem, který vám připadal smysluplný a produktivní. 

Facilitátor není jen fajn doplněk pro vaše veřejná setkání. Neutrální facilitátor je nezbytný pro to, aby setkání odpovídalo svému účelu – shromáždit cenná data a informace (vstupy, zpětnou vazbu atd.) od určité skupiny lidí. Kolikrát se totiž stává, že během setkání se odklání od tématu, není dodržen předem stanovený časový limit nebo pravidla slušné komunikace. To všechno potom může sběr dat výrazně zkomplikovat.

Možná si říkáte, že facilitovat přece zvládne kdokoli. Jistě, ale je třeba si uvědomit, co je v sázce. Účastníci veřejného setkání vkládají do participativního procesu svou důvěru. Doufají, že budou vyslechnuti, respektováni a že jejich zpětná vazba k něčemu poslouží. Pokud budou ze setkání odcházet s opačným pocitem, nebudou procesu důvěřovat a možná už na veřejné setkání nikdy nepřijdou. 

K tomu, abyste dokázali hladce odbavit veřejného setkání, je zapotřebí vysoké míry sebeuvědomění, sebeřízení a skupinového povědomí. Facilitace je přesto pravděpodobně jednou z nejvíce podceňovaných kompetencí ve veřejné sféře. Když je provedena dobře, vlastně o ní ani nevíte. Pokud je provedena špatně, lidé často obviňují organizátora setkání nebo jeden druhého. Kvůli své relativní neviditelnosti není facilitace často vnímána jako něco, do čeho se vyplatí investovat. Panuje obecné přesvědčení, že facilitovat umí každý. Nicméně i když si můžeme myslet, že víme, jak odbavit setkání – vytvořit program, rozeslat pozvánky, objednat občerstvení, připravit materiály, uspořádat schůzi, řídit čas a pořizovat poznámky – ve skutečnosti je toho mnohem více, co je třeba pro efektivní zapojení účastníků a sběru dat. Zkušený facilitátor:

  • určuje směřování setkání k dosažení dohodnutého výsledku;
  • zajišťuje, aby byl proces participace inkluzivní;
  • zachovává neutrální postoj k diskutovanému tématu;
  • klade podnětné otázky;
  • zvládá konflikty a vytváří mosty mezi protichůdnými názory;
  • sdílí výstupy ze setkání, aniž byste je hodnotil.

Ať už se tedy jedná o komorní veřejné setkání s 8 lidmi, nebo o velkou akci, zapojení zkušeného facilitátora zajistí, že bude dosaženo cílů a účastníci budou ze setkání odcházet s pocitem, že jejich příspěvek má reálný dopad.