Logo Participation Factory

Komunitní energetika

Energetické komunity jsou skvělým příkladem toho, jak mohou lidé využít obnovitelné zdroje energie a zároveň vytvořit udržitelnou a prosperující komunitu. Když je v obci umístěna větrná turbína, mohou místní lidé využívat čistou energii, kterou vyrábí, a zároveň čerpat další výhody, které jim turbína nabízí, ať je to vybudování komunity či generování nových příjmů. 

Vytvoření energetické komunity a umístění větrných turbín do obcí je složitý participativní proces, který vyžaduje spolupráci mezi místní samosprávou, obyvateli a odborníky z oblasti energetiky.

Prvním krokem je edukace veřejnosti o tématu větrné energetiky a energetických společenstvích, aby dobře porozuměli potenciálním výhodám i rizikům. Součástí procesu je mapování potřeb místních obyvatel. Mapování umožní navrhnout konkrétní řešení, které bude vyhovovat všem zúčastněným stranám. Klíčová je diskuze a vyjednávání za účelem nalézt kompromisy a řešení přijatelné pro všechny. To zahrnuje i rozhodování o tom, kam a za jakých podmínek budou větrné turbíny umístěny. 

Naši experti na participativní plánování dokáží tento náročný proces a téma přetavit do sledu srozumitelných aktivit s konkrétními výstupy. Provedeme vás celým procesem, od jeho nastavení až po realizaci a vyhodnocení. Součástí naší služby je mimo jiné i profesionální facilitace setkání s veřejností, nastavení komunikace s veřejností a copywriting. Díky naší zkušenosti a know-how můžeme výrazně zvýšit pravděpodobnost úspěšného vzniku energetické komunity, která bude plně odpovídat představám všech zúčastněných stran. 

S námi můžete mít jistotu, že tento proces bude proveden efektivně a kvalitně.

Chcete se dozvědět více?