Logo Participation Factory

Monitoring a evaluace

Každý kvalitně odvedený projekt by měl mít stanovený plán pro své vyhodnocení. To umožní vykázat, zda projekt dosáhl stanovených cílů, zda se dá považovat za úspěšný, a zda se z jeho průběhu můžeme poučit. Zavedení systému vyhodnocování projektů tak umožňuje průběžně vykazovat dosažené úspěchy dané instituce či pracoviště a umožňuje učit se ze zkušeností s realizovanými projekty a průběžně tak zlepšovat práci celé instituce. 

Vyhodnocení může být provedeno v různé míře: může být vykonán jen interní monitoring projektovým manažerem nebo může proběhnout i podrobná evaluace.

Zatímco monitoring umožní průběžný sběr dat v průběhu projektu, která pomáhají vyhodnotit, zda projekt dosáhl stanovených cílů, zda byl úspěšný a umožní se z procesu poučit a průběžně procesy zlepšovat, evaluace vyhodnocuje větší změny, ke kterým projekt vedl, a obvykle probíhá po skončení projektu pod vedením externích evaluátorů. 

Průběžný monitoring a následná evaluace patří k základním stavebním kamenům kvalitních participativních projektů. Jde o praxi, která bohužel v českých podmínkách zatím není standardem. Přitom získaná data obrovsky usnadňují projektovým týmům a organizátorům participace práci – v průběhu projektu i po něm. Díky nim lze dobře čelit nenadálým komplikacím, lépe komunikovat se stakeholdery a v neposlední řadě se poučit ze svých chyb a lépe plánovat následné nebo zcela nové projekty.

Pomůžeme vám sestavit plán pro monitoring a evaluaci, včetně určení indikátorů, které je třeba sledovat a vyhodnocovat a které nám ukazují, zda se podařilo naplnit cíle a úspěch jednotlivých aktivit a celého procesu. Rádi vás naučíme jak na monitoring a evaluaci a celý proces vám nastavíme, či monitoring a evaluaci můžeme zrealizovat za vás jakožto nezávislá třetí strana.

Chcete se dozvědět více?