Logo Participation Factory

Participace mládeže

Mladí lidé představují důležitou součást obyvatel měst a obcí, kteří mají mít právo se zapojovat do rozhodovacích procesů. Rozhodnutí totiž často ovlivňují jejich současný i budoucí blahobyt. V Participation Factory považujeme participaci mládeže za klíčovou. Ostatně i ta byla jedním z důvodů pro vznik naší firmy. 

Naším cílem je podporovat v mladých lidech aktivní občanství a principy občanské společnosti. Chceme vtáhnout děti a mladé přímo do dialogu o tom, co se děje v jejich okolí. Věříme, že děti by se vedle počítání a gramatiky měly naučit i vyjádřit svůj názor, veřejně vystupovat, participovat a být aktivním občanem. V praxi jde o formu neformálního vzdělávání napojeného na reálné situace v jejich okolí. Naše moduly jsou šité na míru všem věkovým kategoriím a využívají interaktivních prvků a aktivit pro rozvoj schopností a kreativního myšlení u dětí. 

Nejrozšířenější formou participace mládeže jsou participativní rozpočty ve školách, které podporují týmovou spolupráci, komunikaci a učí žáky základním volebním principům. Náš tým má bohaté zkušenosti s participativními rozpočty na školách od jejich samého začátku v České republice. Mezinárodně jsme se pak podíleli na participativních rozpočtech hned v několika školách v EU, v USA a Africe.

Současný trend se stále více obrací k systematickému přístupu k participaci mládeže, který umožňuje zmocňování mladých a možnost navázání partnerství a spolupráce mezi mládeží a samotným vedením samosprávy. Pomáháme se sestavením a vyškolení týmu mladých nadšenců, kteří se stanou plnohodnotným partnerem radnice.

Chcete se dozvědět více?