Logo Participation Factory

Participativní rozpočet

Přemýšlíte, jak zapojit veřejnost do financování projektů?

Participativní rozpočty jsou nejvíce rozšířenou formou občanské participace v České republice. Není tak překvapením, že také náš tým s nimi má nejdelší zkušenosti. Od roku 2015 se naši experti podíleli na desítkách těchto projektů nejen v ČR, ale i v zahraničí (Francie, země Afriky, USA, Skotsko, Slovensko, aj.).

Participation Factory je zakládajícím členem organizace People Powered – mezinárodní sítě expertů na participativní rozpočet. Čerpáme proto z hlubokého know-how a máme přehled o osvědčených postupech a nejnovějších trendech po celém světě. Naše expertíza nám umožňuje pravidelně přispívat do mezinárodního atlasu participativního rozpočtu Participatory Budgeting World Atlas. Aktuálně se podílíme například na mezinárodním výzkumném projektu podpořeném Visegrádským fondem ke školním participativním rozpočtům. 

Kde pro vás můžeme přinést hodnotu?

Díky našim zkušenostem známe do detailu veškerá úskalí jednotlivých fází participativních rozpočtů. Soustředíme se zejména na design celého procesu tak, aby vyhovoval podmínkám a limitům klientů. Nevěříme totiž, že stejný model funguje všude. Specializujeme se na projekty pro klienty se specifickými potřebami. Pomůžeme i v případech, kdy radnice nemá dostatečné kapacity a je nutné pracovat pouze s jednou specifickou demografickou skupinou, kdy je nutné participativní rozpočet zasadit do širšího systému či plánu projektů na radnici, apod.

Nabízíme však mnohem více:

  • Provedeme re-design procesu – zhodnotíme a přenastavíme již probíhající participativní rozpočet, pokud je nevyhovující, ať už je důvodem nedostatečná účast lidí, nekvalitní projektové řízení, nebo nejasné cíle).
  • Nastavíme plán monitoringu a evaluace (M&E plán) pro váš participativní rozpočet.
  • Zrealizujeme pokročilé školení pro projektové manažery či odpovědné politiky, aby byli v budoucnu připraveni nejen realizovat participativní rozpočty, ale také je průběžně vyhodnocovat a přizpůsobovat aktuálním potřebám města. 
  • Zapojíme žáky základních škol při participativních rozpočtech na školách.

Chcete se dozvědět více?