Logo Participation Factory

Práce se stakeholdery

Nevíte, jak zmapovat klíčové hráče a zapojit je do svých projektů?

Participativní procesy necílí pouze na širokou veřejnost, nýbrž často vyžadují spolupráci s klíčovými aktéry, nebo-li stakeholdery.

Pomůžeme vám identifikovat aktéry, které je potřeba do konkrétního participativního procesu zapojit, a zároveň vybrat správný způsob pro jejich zapojení. 

Soustředíme se na specifické procesy pro ad hoc i systematickou účast klíčových hráčů ve vašich projektech tak, aby jejich působení dávalo dlouhodobě co největší smysl.

S námi získáte:

  • přehled o klíčových aktérech ve vašem okolí;
  • zhodnocení jejich role a pozice ve všem procesu;
  • nejlepší způsoby, jak kterého klíčového aktéra zapojit;
  • doporučení ohledně toho, jakým způsobem s jednotlivými stakeholdery komunikovat.

Chcete se dozvědět více?