Logo Participation Factory

Systematická participace

Chcete se stát leaderem v participativním plánování a zavést komplexní a inovativní systém participace ve své organizaci nebo úřadě?

Program zavádění agendy participativního plánování je proces institucionalizace agendy participativního plánování uvnitř městského či krajského úřadu skrze vybudování interní kapacity pro koordinátora/y participativního plánování. Výsledkem je proškolený zaměstnanec úřadu se schopností řídit participativní složku projektů ve všech oborech. 

Komu je Program určený?

  • Pro kraje a obce, které vědí, že je důležité dbát na udržitelný rozvoj a potřeby celé oblasti, jednotlivých organizací, komunit, skupin i jednotlivců.
  • Pro kraje a obce, které chtějí začlenit agendu participativního plánování jako nezbytnou součást fungování svých institucí a uvědomují si, že vybudování interních kapacit přispěje k efektivnímu řízení participativních projektů a kontinuální pozitivní spolupráci s jednotlivými zainteresovanými stranami i veřejností.
  • Pro kraje a obce, které jsou začátečníci i pokročilí z hlediska participativního plánování. Nezáleží na tom, zda za sebou máte 0 nebo 100 participativně odřízených projektů, Program je nastaven vám přímo na míru.
  • Pro kraje a obce, které mají dlouhodobou a udržitelnou vizi. Které chtějí zkvalitnit své procesy a tím přispět k rozvoji lokální společnosti.

Doporučená délka Programu je 18 měsíců, během kterých je zmapována aktuální úroveň úřadu v oblasti participativního plánování, vybrán vhodný kandidát na koordinátora/ku participace, nastaven proces vzdělávání v oblasti participace přímo na míru úřadu a koordinátorovi/ce, předáváno know-how v oblasti participativního plánování prostřednictvím pravidelných školení, workshopů a učením se praxí na konkrétních participativních procesech.

Po ukončení 18 měsíčního procesu je koordinátor/ka schopen/na samostatně a efektivně nastavovat a řídit participativní projekty interně v rámci úřadu napříč agendami a úřad chápe hodnoty participace a má nastavené procesy pro efektivní spolupráci s koordinátorem/kou participace na participativních procesech.

Předtím, než se rozhodnete pro zavedení pozice koordinátora  participace na váš úřad, je vhodné provést diagnostiku potřeb pro participativní plánování na samotném úřadě.

Chcete se dozvědět více?