Logo Participation Factory

Veřejný prostor a krajina

Při plánování města už dávno nestačí jen oslovit projektanta. Ať už jde o revitalizaci náměstí, úpravu ulic, revitalizaci prázdných budov, vnitrobloků nebo tvorbu krajinného plánu, očekává se zapojení místní komunity a veřejnosti do procesu.

Projekty tohoto typu vyžadují zmapování klíčových aktérů v území a jejich vhodné zapojení formou veřejných setkání, fokusních skupin, dotazníkových šetření, validačních setkání, pomocí digitálních nástrojů pro e-participaci a řadou dalších způsobů.

Participace umožní získat podněty k návrhům plánovacích dokumentů a konceptům záměrů přímo od těch, kterých se změny budou dotýkat. Participativní přístup je klíčový zejména v takovém území, kde je potřeba řešit komplexní problémy zahrnující mnoho hledisek a různorodých zájmů.

S čím dokážeme pomoci? 

Aby participace mohla nabídnout skutečnou hodnotu pro všechny zúčastněné strany, je zásadní, aby každý proces byl nastaven na míru konkrétnímu území, komunitě a cílům projektu. 

Od designu participativního procesu, nastavení projektového řízení pro zajištění efektivní realizace procesu, přes tvorbu detailních scénářů veřejných setkání, dotazníků, facilitace, tvorbu směrodatných a přehledných výstupů z participativních aktivit, až po podporu při využití digitálních nástrojů pro zapojení veřejnosti – jsme tu, abychom vám pomohli zapojit všechny důležité aktéry a sebrat relevantní data.

Chcete se dozvědět více?