Logo Participation Factory

Slavíme 5. narozeniny Participation Factory: Kam jsme se posunuli a co jsme se naučili

Participation Factory slaví 5 let! 🎈 Před půl dekádou jsme se vydali cestou mainstreamování participace a participativních přístupů ve městech a obcích. S každým dalším rokem jsme rostli a učili se. Od úprav veřejného prostoru až po tvorbu platformy stakeholderů – každý z našich projektů byl jedinečný a vyžadoval individuální přístup a často také inovativní řešení. Rostli jsme nejen my, ale také celé odvětví participace.

Když se zamýšlíme nad rozmanitou škálou projektů a cennými poznatky získanými z každé spolupráce, rádi bychom se podělili o některé zkušenosti, které jsme si odnesli:

Systematická participace je klíčová: Před pěti lety jsme se nacházeli v prostředí, kterému dominovaly jednorázové projekty. Dnes si úřady stále více uvědomují potřebu vytvořit komplexní infrastrukturu pro participaci. Budování interních kapacit koordinátorů participace je efektivnější než spoléhání se pouze na externí dodavatele.

Využívání různých participačních metod: Participativní rozpočty nebo občanská shromáždění se dostaly v posledních letech do popředí zájmu. Nejsou však jedinými metodami participace. Dnes již evidujeme nespočet způsobů zapojování cílových skupin do rozhodování a plánování, jen musí najít ten vhodný pro náš kontext.

Univerzální řešení neexistuje: V participaci nejsou žádná univerzální řešení. Projekty musí být šité na míru nebo upraveny tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám a místnímu prostředí. Je proto nutné přistoupit ke každému projektu individuálně.

Hodnota se více odráží v ceně: Hodnota participace se stále více odráží ve vynaložených investicích. I když participace může znamenat náklady, její potenciál pro dlouhodobé úspory a zlepšení rozhodovacích procesů je pro místní samosprávy stále jasnější.

Vzrostla míra využívání nástrojů Civic Tech: Růst míry využívání digitálních nástrojů pro e-participaci (Civic Tech) je způsoben jednak technologickým pokrokem a druhak vývojem společenských potřeb. Digitální nástroje a platformy umožňují širší a dostupnější zapojení občanů, což podporuje další rozšíření participačního přístupu.

Participativní projekty jsou stále rozmanitější: Participace se již neomezuje pouze na konkrétní typy projektů nebo kontextů. Od dopravního plánování až po jedinečné místní požadavky – participace nachází uplatnění v různých kontextech a tématech.

Participace se stává svébytným oborem: V oblasti participace dochází k nárůstu odbornosti, který je podpořen všeobecným uznáním významu participativních přístupů. K etablování participace jako oboru přispívá také stále rostoucí počet prováděných výzkumů a aktivní výměna osvědčených postupů mezi mezinárodními odborníky.

To a mnohem více jsme se naučili během pěti let, na které nyní s hrdostí vzpomínáme. Byla to cesta plná úspěchů i výzev, které se nám podařilo překonat. A naštěstí nás to stále baví. Je však čas se dívat také kupředu. Opírajíc se o minulé zkušenosti a získané znalosti jsme připraveni rozvíjet oblast participativního plánování i nadále. A to i díky vám. Tak cheers!

Právě jste se dostali k participaci a potřebujete se lépe orientovat? Potřebujete pomoci s konkrétním projektem? Napište nám na info@participationfactory.com!