Logo Participation Factory

Jana Jandová

Head of Sustainable Energy Agenda

Jana se jako výzkumná specialistka věnovala marketingovému a mediálnímu výzkumu. Byla plně zodpovědná za proces výzkumu počínaje prvotním kontaktem s klientem, přes design až po vyhodnocení dat a prezentaci výsledků. Podobným způsobem pracuje i v Participation Factory. Zaměřuje se primárně na tuzemské projekty, ale nevyhýbá se ani těm zahraničním. Věnuje se i marketingu a copywritingu. Aniž by si toho byla vědoma, během své pracovní kariéry se participaci několikrát věnovala. Nyní se však oboru věnuje zcela vědomě a snaží se v něm dále vzdělávat. Zajímá ji hlavně vliv veřejného prostoru na kvalitu života lidí a architektura.

Neustále hledá nové a inovativní přístupy, které by přispěly k rozvoji společnosti a zlepšení služeb nabízených klientům. Jana si zakládá na vysoké profesionalitě a kvalitní realizaci participativních projektů, aby tak přispěla k úspěchu a růstu Participation Factory.