Logo Participation Factory

Karel Kolář

Head of Innovative Projects and Strategies

Karel je neopomenutelným členem nejužšího týmu Participation Factory a zastává pozici Head of Innovative Projects and Strategies. Rád zkouší nové věci, objevuje a testuje nové metody a nástroje. I právě proto má na starost tuto agendu, v rámci které zavádí inovativní přístupy a nastavuje nové služby a produkty. Pracuje na designu i realizaci inovativních a strategických projektů v Česku i v zahraničí a spolu se svým týmem zajišťuje jejich bezproblémový průběh.

Za Participation Factory úspěšně zrealizoval první československý hackathon participace, který vznikl ve spolupráci s pražským IPRem, podílel se na vzniku katalogu deliberativních procesů Citizen’s Assembly ve střední a východní Evropě a vedl participativní procesy ke strategickým plánům v Plzni a Říčanech. Mimo jiné vedl v rámci programu OGP proces tréninkových programů pro oblast Shama v Ghaně, kde konzultoval využití digitálních nástrojů pro participaci tamějších obyvatel pro zaručení rovných přístupů ke všem obyvatelům. Ve firmě se věnuje i základní datové analytice a facilitaci setkání všech rozsahů.

Karel je přesvědčen, že dobře informovaná a správně zapojená veřejnost je klíčem k prosperující společnosti. Má akademické zázemí v estetice (v umění a kultuře), což mu umožňuje nový náhled na městské plánování a vedení participativních projektů. Motivuje ho možnost pozitivně ovlivnit městské prostředí ve směru udržitelnosti a otevřenosti k obyvatelům.