Logo Participation Factory

„Již dva roky spolupracujeme s Participation Factory na programu Učiace sa regióny, který doprovázel první generaci koordinátorů participace na pěti úřadech samosprávných krajů. Participation Factory je jedním z ambasadorů změny, a to bez ohledu na ekosystém veřejné správy, do kterého vstoupí. Nepracují se zavedenými stereotypy a vzorci, ale nabízejí novou optiku a perspektivu, praktická řešení a silné vedení, které jsou v procesu změny klíčové.“