Logo Participation Factory

“Participation Factory je důvěryhodným členem People Powered a organizací koordinující aktivity jejího regionálního centra (Regional Hub) pro středovýchodní Evropu. Úzce s nimi spolupracujeme a můžeme potvrdit jejich vysokou odbornost v oblasti participace a Civic Tech. Jejich komplexní přístup k participaci veřejnosti spočívá ve schopnosti důkladně vyhodnotit potřeby dané komunity, poskytnout podporu při vytváření infrastruktury pro participaci a předat své know-how vybudované na základě dlouholetých praktických zkušeností z terénní práce s komunitami po celém světě.“