Logo Participation Factory

V čem tkví hodnota platformy pro e-participaci: rozhovor s jednatelem Decision 21, Dominikem Jandlem

Dominik Jandl je jednatelem ve společnosti Decision 21, která v posledních letech zaujímala první příčky řešení pro e-participaci a byla schopna konkurovat na mezinárodním trhu. Dominik se s námi setkal, aby nám zodpověděl několik otázek ohledně aktuálních plánů a postavení společnosti. 

 

Váš produkt Decision 21 se objevil v prvním globálním katalogu nástrojů pro e-participaci, který vydala organizace People Powered a lze ho považovat za světovou špičku. Co to pro vás znamená?

Pro nás to znamená potvrzení toho, že náš přístup k participaci i k zákazníkům je správný. Je to ocenění práce celého týmu, nejen aktuálního ale také bývalého. Bereme to jako důkaz dobré odvedené práce, čehož si ceníme. Věříme, že sklízíme plody dlouhodobé práce mnoha lidí od začátku naší činnosti.

 

Co vás odlišuje od ostatních? V čem má Decision 21 unikátní hodnotu?

Na jedné straně je to způsob přístupu k technologiím. Zvolené technologie pro naši platformu jsou naší předností, umožňují nám dát jakémukoli projektu vlastní tvář „od A do Z“. Tedy od názvu domény po vizuál šitý na míru, podle potřeby zákazníka. To znamená maximální flexibilitu směrem k zákazníkům.

Na druhé straně je to hlasovací metoda, kterou používáme a díky níž přinášíme městům mnohem více dat než konvenční hlasovací metody. Snažíme se vidět participaci jako zdroj cenných dat, jejichž využitelnost překračuje jednotlivé projekty, které pro města realizujeme. Zákazníci nám potvrzují, že data z participativních rozpočtů nebo i jiných projektů, které pro ně realizujeme, využívají dlouhodobě. Vrací se k nim, hodí se jim při plánovacích aktivitách, např. při plánování oprav ve městě nebo toho, na jaké okolí se mají zaměřit. I návrhy projektů, které v participativních rozpočtech neuspěly, představují hodnotná data. Díky nim se města dozvídají o lokalitách, které jsou z nějakého důvodu problematické. 

Důležitost naší metody teď aktuálně potvrdil i článek, který vyšel ve Slovak Journal of Political Sciences, kde se dvě politoložky zabývaly efektivitou hlasovacích metod v participativních procesech, primárně v participativních rozpočtech. Naše metoda kromě toho, že městům přináší větší zpětnou vazbu obyvatel, zvyšuje i atraktivitu procesů, protože se jich pravidelně účastní víc lidí, než ve městech, kde se používá jiná metoda.

Zákazníci také oceňují, že veškerá data patří jim a my jsme pouze jejich zpracovateli. Vyhýbáme se tím důsledně „vendor lock-inu“, tedy budování závislosti zákazníka na našich službách. Rovněž nabízíme městům jako zřizovatelům základních škol „školní pébéčka“, tedy uživatelsky přívětivý nástroj pro konání participativních rozpočtování na školách. Žáci se tak učí demokracii, ekonomickou rozvahu a kreativní myšlení najednou.

 

Decision 21 byla první český nástroj pro e-participaci, který se uchytil v zahraničí. Kde teď operujete za hranicemi? 

Ano, nicméně náš fokus je stále zaměřen na Česko a Slovensko. V rámci zahraniční spolupráce se jeví klíčové právě Slovensko, kde spolupracujeme s Úřadem zplnomocněnce vlády Slovenské republiky pro občanskou společnost zejména v oblasti školní participace. Rádi bychom na to navázali spoluprací s městy či kraji.

Čekáme na výsledky výběrových řízení v několika městech v zahraničí, máme rozjednané projekty skrz partnerské sítě měst v Německu. Rádi bychom navázali na naši spolupráci s radnicí v New Yorku, kde čekáme na vývoj situace, jakým způsobem se bude složení radnice vyvíjet dál. V New Yorku byly participativní procesy dost postiženy pandemií koronaviru, na dva roky téměř úplně pozastaveny. Je to dané tím, že tam kladou velký důraz na sociální inkluzi projektu, tudíž se hodně věcí dělo offline. Ve firemním sektoru je naše přítomnost v zahraničí větší, ale v tom jsme vázáni mlčenlivostí a nemohu sdělovat detaily.

 

Připravujete nějaké produktové novinky?

Plánujeme spuštění veřejnosti přístupné verze hlasovací platformy. Bude nabízet základní funkcionality, aby to mohly využívat školy, například při rozhodování o školních výletech, a různé jiné skupiny, které by potom měly možnost si vyzkoušet metodu a i základní podobu naší platformy. Cítíme po tom velkou poptávku ze škol i z firemního sektoru. Půjde o jakýsi doplňkový produkt zdarma k našim aktivitám. 

Pro města chystáme produktové balíčky, tedy verze platformy určené pro specifické projekty typu participativního rozpočtu, projektů městského plánování atp. 

Velkou novinkou, na kterou se řada měst, hlavně v České republice, těší, je zajištění „úplné verifikace“. Budeme městu schopni zaručit, že se hlasování či navrhovacích procesů mohou zúčastnit jen lidé s trvalým pobytem v daném městě, což byl donedávna nedosažitelný sen.