Logo Participation Factory

Náš přístup

V Participation Factory se soustředíme na to, abychom vám poskytli dovednosti potřebné pro efektivní participativní plánování a zapojení občanů. Naše holistické vzdělávací programy jdou nad rámec pouhé teorie. Nabízíme praktický přístup, který vychází z našich bohatých zkušeností z více než 200 projektů po celém světě. 

 

Chápeme, že každá cesta k efektivnímu participativnímu plánování a zapojení občanů je jedinečná. Pečlivě vytváříme vzdělávací osnovy, které odpovídají specifickým potřebám a cílům vaší organizace a komunity.

 

Co můžete očekávat?

 

 • Zkušení instruktoři: Učte se od odborníků z oboru s prokazatelnými zkušenostmi s participativními přístupy.
 • Interaktivní workshopy: Zapojte se do dynamických, praktických školení, která propojují teorii a její aplikaci v reálném světě.
 • Cílený rozvoj dovedností: Zjistěte své potřeby a zaměřte se přesně na ty dovednosti, které jsou pro vaši organizaci klíčové.
 • Příklady z reálného života: Na každé školení přinášíme naše poznatky z bohatého portfolia více než 200 projektů navržených a realizovaných po celém světě.
 • Obsah relevantní pro dané odvětví: Získejte obsah přizpůsobený vašemu oboru a kontextu, který čerpá z našich bohatých zkušeností s různými projekty po celém světě.
 • Odborné konzultace: Zapojte se do individuálních konzultací s našimi odborníky, kteří vám poskytnou specializované poradenství.
 • Globální komunita: Staňte se součástí globální sítě expertů, kteří jsou zapálení pro participativní plánování a zapojení komunit.

 

Klíčové moduly

 

Naše komplexní školicí programy jsou navrženy a sestaveny tak, aby vám pomohly rozvinout základní dovednosti pro efektivní participativní plánování a zapojení občanů.

 

Mezi nejvyhledávanější školicí programy patří: 

 

 • Facilitační techniky: Vyzkoušejte si umění vést inkluzivní diskuse a podporovat spolupráci v osobním i online prostředí.
 • Design participativních procesů: Naučte se vytvářet a realizovat participativní procesy, které přímo odpovídají potřebám místních komunit.
 • Tvorba a analýza dotazníků: Naučíme vás sestavovat dotazníky, díky kterým můžete odhalit potřeby a priority svých komunit a na jejich základě dělat uvědomělá rozhodnutí.
 • Efektivní komunikace: Vylepšete své komunikační dovednosti, abyste dokázali předat složité myšlenky a zaujmout různorodé publikum.
 • Projektový management: Získejte dovednosti pro efektivní plánování, realizaci a monitorování participativních projektů.
 • Využití civic tech: Prozkoumejte svět technologií a naučte se využívat sílu digitálních nástrojů pro e-participaci.
 • Mapování a zapojování stakeholderů: Naučte se identifikovat a zmapovat místní klíčové aktéry a způsoby, jak je účinně zapojit do participačního procesu.
 • Monitoring a evaluace: Objevte hodnotu a základní principy monitoringu a evaluace, které vám pomohou zajistit vysokou kvalitu realizace projektu a dosáhnout požadovaného dopadu.
 • A mnohem více!

 

Školení, které vám vyhovuje

 

Ať už jste politik, komunitní lídr, úředník, urbanista nebo nadšenec do participace, naše moduly šité na míru vás vybaví dovednostmi, které odpovídají vašim potřebám a kontextu.

 

Proč se rozhodnout pro školení na míru od Participation Factory?

 

 • Efektivita: Zjednodušíme vám cestu ke vzdělání skrze učební plán, který odpovídá vašim cílům.
 • Relevance: Obsah na míru zaměříme na specifika vašeho prostředí.
 • Zrychlený dopad: Vybavíme váš tým přesně těmi dovednostmi, které potřebují k dosažení okamžité a hmatatelné změny.