Logo Participation Factory

Žákyně základní školy v roli koordinátorek participace? I to je možné

Pilotní program v Odoleně Vodě, který je součástí projektu Visegrad Youth Participates, má za cíl podporovat v mladých lidech aktivní občanství a principy občanské společnosti. Na projektu Visegrad Youth Participates spolupracujeme společně s polskými partnery Fundacja Pole Dialogu a maďarskými partnery Alternatív Közösségek Egyesülete, se kterými sdílíme své zkušenosti se školními participativními rozpočty i mládežnickou participací. Jak probíhal projektový den, na kterém si tým složený z žákyň základní školy vyzkoušel odbavit první participativní setkání? 

Děti druhého stupně základní školy v Odoleně Vodě mají možnost si samy navrhnout a vybrat projekty, které se budou realizovat v jejich škole. Školní participativní rozpočet je však teprve začátek. Na škole vznikla dobrovolná skupina studentek, která se bude podílet na participativním procesu také na městské úrovni. Vybrané studentské koordinátorky participace nyní prochází několika základními školeními, během kterých se pod dohledem Participation Factory naučí vést a odbavit celý participativní proces.

Žákyně se během online školení, která probíhají každý týden, učí mimo jiné naplánovat participativní proces, pracovat s digitálními nástroji pro participativní plánování, vytvořit a vyhodnotit anketu nebo vytvořit komunikační strategii. Důležitou roli v participativním procesu hraje facilitace, tu si tým mladých koordinátorek vyzkoušel na vlastní kůži během projektového dne. 

Jak vlastně projektový den probíhal? Nejdříve jsme si zopakovali základy z online školení a přešli na lekci facilitace. Po teoretickém úvodu si dívky prakticky vyzkoušely několik icebreakerů a participativních metod. V druhé polovině projektového dne se k nám připojil místní školní parlament, který se stal první fokusní skupinou plánovaného participativního procesu zaměřeného na mládež s názvem Lepší Odolka. Dívky si tak ihned mohly vyzkoušet nabyté dovednosti.

Projektový tým zvolil icebreaker a participativní metody, připravil pomůcky a rozdělil si role. Dívky zvládly moderování setkání i sběr dat na jedničku s hvězdičkou. Na závěr setkání dorazilo i vedení města. Žáci tak měli možnost sdělit své podněty přímo starostovi a místostarostovi Odoleny Vody. 

Nyní se projektový tým již připravuje na další participativní setkání s jejich spolužáky na základní škole i s občany Odoleny Vody. 

 

I vy uvažujete o zapojení mládeže do plánovacích procesů ve Vaší obci? Chcete začít s participací, ale nevíte jak na to? Ozvěte se nám na info@participationfactory.com!