Logo Participation Factory

Diagnostika participace v zemi západní Afriky: Ghana je připravena na zapojení veřejnosti pomocí digitálních nástrojů

Na konci minulého roku jsme dokončili diagnostiku participativního plánování pro oblast Shama v africké Ghaně. K čemu jsme konkrétně došli? Jsou výsledky naší diagnostiky v něčem podobné jako u českých a slovenských měst? A v čem je africká oblast naopak odlišná? 

Oblast Shama se nachází na jižním pobřeží Ghany a je známá svou rozmanitou ekonomikou, která zahrnuje zemědělství, rybolov a drobnou výrobu. V oblasti převažují plantáže palmového oleje a kokosových ořechů, stejně jako rybářský průmysl soustředěný kolem stejnojmenného pobřežního města. Přirozeně jde o území, které se výrazně liší od českých krajů a měst, ve kterých jsme měli v minulosti příležitost provést diagnostiku participace.

Náš projekt diagnostiky pro participativní plánování měl určit základní stavební kameny pro systematické zapojování odborné i široké veřejnosti v oblasti Shama. Diagnostika byla součástí akčního plánu pro naplnění cílů, které byly stanoveny v rámci programu OGP Local a probíhala ve spolupráci s lokálním týmem (dříve jsme o spolupráci psali zde). Ten měl po důkladném proškolení za úkol prakticky provádět rozhovory s jednotlivými interními stakeholdery. Spolupráce s lokálním týmem byl jedním z bodů, který umožnil větší udržitelnost celého projektu. Určitá část know-how o participaci obecně totiž zůstává na místě nejen ve formě finálního reportu, ale i ve formě zkušeností, kterými si prošli naši ghanští kolegové. 

Součástí diagnostiky je mapování organizační struktury instituce, zhodnocení interních kapacit a know-how, přehled a zhodnocení používaných digitálních nástrojů pro projektové řízení, zhodnocení kvality komunikace a využití nástrojů pro e-participaci. Už jen definice interních stakeholderů a jejich zmapování bylo v Ghaně složitější, než je běžné u projektů na severní polokouli. Kromě standardních zaměstnanců v místní samosprávě totiž Ghana disponuje ještě tradičními lokálními autoritami. Velká část analýzy se zabývala také zhodnocením jak proběhlých, tak současných a plánovaných projektů, u nichž byla hlavním předmětem zkoumání jejich participativní složka. 

I když naším úvodním školením prošlo jen několik jedinců, se kterými jsme úzce spolupracovali, bylo zřejmé, že větší část oslovených interních stakeholderů již nějaké povědomí o participaci či alespoň dílčích participativních aktivitách má. Zjištěné know-how jednotlivých zaměstnanců  v oblasti participace bylo na velmi vysoké úrovni. Jaké jsou možnosti zapojení obyvatel, kde všude lze využít participativního plánování i například jak zapojit obyvatele pomocí digitálních nástrojů pro e-participaci – to vše si oslovení interní stakeholdeři uvědomovali.  

Stejně jak to často vyplývá z našich diagnostik v evropských městech, i v oblasti Shama vládne nesystematičnost v participativních aktivitách, které spíše fungují samy o sobě, než aby byly propojeny a data z nich byla efektivně využívána. Zajímavý je ale přístup k moderním technologiím a digitálním nástrojům pro participativní procesy. Touha být moderní a progresivní zemí se v oblasti Shama často zaměňovala za touhu mít univerzální civic tech nástroj, který se stane řešením pro spoustu překážek při participaci veřejnosti. 

 

 

Je třeba však pochopit, že civic tech nástroj je především NÁSTROJEM. Dokáže zjednodušit stávající procesy. Každá samospráva musí vždy zvážit, pro koho má být daný nástroj určen, v jakých projektech má být využit a jakou cílovou skupinu má pokrýt. Často pak dojdeme k závěru, že původně zamýšlený všeobjímající nástroj není v současnou chvíli vhodný. Zároveň multifunkční nástroje bývají velmi drahé, a to i když se jedná o open source nástroje. Licence takových nástrojů je sice zdarma, je ale důležité počítat s náklady na implementaci a přizpůsobení pro konkrétní projekt. V oblastech jako je Shama je velmi důležité zvážit také zacílení nástrojů, zda budou mít klíčoví aktéři k daným aplikacím přístup, jak přístup zajistit a zda je nástroj dostatečně uživatelsky přívětivý vůči všem cílovým skupinám.

Výsledek diagnostiky pro participativní plánování je jasný. Je potřeba zavést kapacity, praxi a principy, které budou platné napříč celou samosprávou, aby participativní agenda byla systematická a měla přesah přes jednotlivé aktivity. A digitální nástroje? Naším cílem je začít v oblasti Shama využívat jednodušší připomínkovací nástroje, které budou na provoz levnější a které doplní osobní participativní metody. Takový postup umožní obyvatelům Shamy si postupně zvykat na možnost využití digitálních nástrojů a jednoduchost zapojení do rozhodovacích procesů.

 

Chcete zavést participativní plánování ve své instituci? Zajímá vás diagnostika participace? Ozvěte se nám na info@participationfactory.com!