Logo Participation Factory

První česko-slovenský participativní hackathon: co jsme se naučili?

Participativní hackathon, na který se sjeli koordinátoři participace a další zaměstnanci krajských a městských úřadů zabývajících se participací z celého Česka a Slovenska představil řadu inspirativních participačních procesů. Hlavním cílem projektu bylo propojit úředníky z Čech a Slovenska se zájmem o participativní plánování, šířit dobrou praxi, podpořit sdílení zkušeností, vizí a umožnit účastníkům spolupracovat a vzájemně se od sebe učit. Jak hackathon probíhal se můžete dočíst zde

Připravili  jsme si pro Vás seznam lekcí, které jsme si z PARTI.HACKATHON23 odnesli my: 

Co jsme se naučili z práce účastníků

 • Zadavatelé často neví, co mohou od participativního plánování očekávat, což se ukazuje ve špatně definovaných zadáních projektů. Je proto důležitá vzájemná komunikace s organizátorem participativního procesu při nastavení cílů participativního procesu. 
 • Můžeme pozorovat velké rozdíly v know-how mezi jednotlivými koordinátory participace. Každý má trochu jiné zkušenosti a znalosti. Vzájemná spolupráce a sdílení příkladů dobré praxe tak umožňuje know-how obohacovat a doplňovat. 
 • Zabývat se pouze participativními rozpočty neznamená, že rozumíte participaci. Pokud je jediný participativní proces ve samosprávě participativní rozpočet, o hodně se samospráva ochuzuje. Existuje nespočet dalších typů participativních procesů, které je potřeba umět nadesignovat na míru dané situaci.
 • Civic tech, nebo-li nástroje pro e-participaci, ještě nejsou běžnou praxí na většině úřadů při plánování participativních procesů navzdory jejich potenciálu proces zefektivnit a zpřístupnit dalším cílovým skupinám.
 • Samosprávy při o participaci zapomínají na projektové řízení. Participativní proces je projekt jako každý jiný a pro zajištění úspěšné realizace je potřeba ho správně nastavit, naplánovat a dodržet stanovené termíny. 
 • Monitoring a evaluace je úroveň, kterou někteří koordinátoři participace začínají brát na vědomí, avšak stále zůstává ve velké míře opomíjena či doplňována dodatečně. Přitom jednoduchý plán monitoringu a evaluace může předejít spoustě rizikům, dokázat dopad procesu a umožní organizátorům učit se ze svých zkušeností a průběžně se zlepšovat. 
 • Lidé pracující v participaci se chtějí vzdělávat, vyměňovat si informace a propojovat se. I díky takovým akcím jako byl PARTI.HACKATHON23 vzniká v Česku a na Slovensku skutečná komunita koordinátorů participace. 

Co jsme se naučili z konkrétních výzev a jejich řešení:

 • Fungující model na práci se stakeholdery v Česku a na Slovensku měl už dávno fungovat. Je tu velký potenciál na výrazné zlepšení. 
 • Určit národní vizi Česka a Slovenska pomocí participace? Je to možné! 
 • Komunikace je klíč! Jak informovat místní aktéry a veřejnost o operačních programech? Za pomoci dobré marketingové kampaně a participace. 
 • Mládež je naše budoucnost, často je však z participativních procesů vyčleněna. Je proto nutné hranice mezi školou a městem mazat a infrastruktury propojit. 
 • Česká a slovenská participace je nejsilnější v tématice plánování veřejného prostoru a  začíná být standardem. Přesto máme potenciál se i v této agendě posunout dál a to například používám virtuální reality a civic tech nástrojů. 
 • Na úrovni krajů chybí v Česku koordinátoři participace, kteří by zajistili maximální koordinaci napříč úrovněmi státní správy, tak aby všechny potřebné cílové skupiny byly do procesu zapojeny. Například při plánování liniových staveb je taková role nanejvýš potřebná . 

 

Chtěli byste se zúčastnit další edice Parti.hackathonu? Či se dozvědět více o řešeních, se kterými týmy přišly? Ozvěte se nám na info@participationfactory.com!