Logo Participation Factory

Facilitace

Potřebujete pomoci s organizací schůzek a veřejných setkání?

Moderování skupinových setkání, veřejných mítinků, fokusek nebo workshopů, online i osobně, je jednou z klíčových dovedností našeho týmu. Je to řemeslo, bez kterého se zkrátka nelze v oboru participativního plánování obejít.

Disponujeme více než desetiletou zkušeností s vedením veřejných diskusí a mítinků v projektech jako: 

  • revitalizace a úpravy veřejných prostor,
  • strategie a koncepční studie,
  • konverze budov,
  • participativní rozpočty,
  • vzdělávací projekty a další.

Jako facilitátoři využíváme techniky vedení, dotazování a podpory aktivní účasti a dokážeme tak pracovat s jakkoliv početnou skupinou účastníků. Pouze jeden správný formát či přístup neexistuje. Přesně podle vašich potřeb nastavíme scénář setkání, který zajistí, že diskuse a práce skupiny bude k věci a povede k potřebným výstupům, datům a informacím. Během facilitací dohlédneme především na dynamiku a efektivitu jednání, srozumitelnost pro všechny účastníky a kvalitu finálního výstupu. 

Soustředíme se na běžné, složité i konfliktní situace. Využíváme osvědčené nástroje ke zmírnění konfliktů a podporujeme důvěru, otevřenost a sdílení názorů. 

Jakou to pro vás bude mít hodnotu?

  • Vše je navrženo pro potřeby vás, vašeho týmu a hostů/účastníků.
  • Dochází k mitigaci konfliktů a zmírnění problémů s komunikací.
  • Po skončení schůze budete disponovat jasnými daty a výstupy.

Naše interní standardy kvality jsou vysoké. Facilitaci pro klienta plánujeme do posledního detailu a pomáháme také s komunikací a copywritingem. Každý projekt má svůj výstupní protokol – písemný dokument zaznamenávající veškeré informace, které ze setkání vzešly.

Soustředíme se na data. Věříme, že každé setkání má hodnotu, je-li dobře nastavené a kvalitně odbavené.

Chcete se dozvědět více?